Nealko priemysel

 

Trh s nealkoholickými nápojmi zahŕňa širokú škálu produktov od klasických limonád, kolových nápojov či ochutených minerálnych alebo pramenitých vôd, cez ovocné šťavy, nektáre, ľadové čaje až po energetické či športové nápoje. 

Ponuka je rozmanitá a nealko priemysel sa snaží neustálymi inováciami prinášať produkty, ktoré uspokoja požiadavky súčasného spotrebiteľa.  To zahŕňa rozličné príchute, veľkosti balení, či celý rad nápojov s nízkou alebo žiadnou energetickou hodnotou, ktoré v súčasnosti predstavujú až 30% z predaja nealko nápojov na mnohých európskych trhoch.

 

Zodpovedný výber

 

Naším cieľom je spolupôsobiť pri vytváraní legislatívneho prostredia, priaznivého pre podnikateľské a investičné aktivity v nealko priemysle a v potravinárstve a podporovať rozvíjanie pitného režimu ako dôležitého faktora zdravia obyvateľstva.

 

Rozmanitosť

 

Vďaka neustálym inováciám a dynamickému vývoju nových produktov sa výrobcovia nealkoholických nápojov neustále snažia ponúknuť spotrebiteľom širokú možnosť výberu, ktorá umožní uspokojiť ich preferencie bez rozdielu veku, zdravotného stavu alebo príležitosti. 

Škála nápojov, ich druhov, či príchutí je navrhnutá pre dnešného spotrebiteľa tak, aby mal vhodný nápoj, podľa svojich preferencií,  či už pre  príležitostné osvieženie alebo  pravidelnú hydratáciu, vždy po ruke v rozličných baleniach.

Nealko priemysel je v tomto smere výrazne inovatívnym odvetvím s takmer 40% produktov, ktoré boli uvedené na trh v posledných piatich rokoch. Európsky trh  v súčasnosti ponúka takmer 2.000 rôznych značiek nápojov, 9.000 rozličných produktov,  ak vezmeme do úvahy všetky príchute a približne 100.000 nápojových možností, pokiaľ ide o rozličné veľkosti balenia či obalové materiály.

 

Hydratácia

 

Voda predstavuje polovicu, až tri štvrtiny hmotnosti ľudského tela a jej obsah sa mení v závislosti od veku. Množstvo vody, ktoré potrebujeme dodať do organizmu u zdravých ľudí je regulované pocitom smädu. Starší ľudia vekom však strácajú pocit smädu, pijú málo a sú častejšie ohrození dehydratáciou.

 

Vo všeobecnosti platí, že dospelý človek by mal vypiť cca 20 – 40 ml tekutín na 1 kg telesnej hmotnosti za 24 hod., čo je cca 2 až 3 l tekutín denne.

 

Potreba tekutín je však veľmi individuálna a je závislá od mnohých vonkajších a vnútorných faktorov – napr. od telesnej hmotnosti, veku a pohlavia, zloženia a množstva stravy, telesnej aktivity, teploty vzduchu alebo zdravotného stavu.

 

Denná potreba sa môže pohybovať od jedného litra na deň , u človeka so sedavým zamestnaním, ktorý konzumuje prevažne zeleninové, obilninové jedlá s nízkym obsahom soli,  až po niekoľko litrov za deň u človeka, ktorý konzumuje príliš slanú alebo sladkú stravu s malým obsahom tekutín a vysokým obsahom energie a fyzicky intenzívne pracuje alebo športuje.

 

Každý si musí nájsť alebo stále nachádzať svoje optimálne množstvo tekutín!

 

Základom pitného režimu by mala byť čistá prírodná minerálna alebo pramenitá voda. K celkovému dennému príjmu tekutín však prispievajú aj ostatné nápoje ako sú ovocné a zeleninové šťavy, nealkoholické nápoje, čaj, či tekutiny obsiahnuté v pevnej strave ako je ovocie, zelenina a pod.

 

Štúdie ukázali, že ľudia dbajú viac o pravidelné pitie, ak majú k dispozícii popri čistej vode, viac druhov nápojov a príchutí. Nealko priemysel ponúka širokú škálu nápojov, ktoré nielen prispievajú k dennej hydratácii, ale prinášajú spotrebiteľovi osvieženie v rôznych príchutiach, s pridaním vitamínov či minerálnych látok, so zníženou alebo žiadnou energetickou hodnotou, aby si aj spotrebitelia, ktorí si strážia príjem kalórií, mohli dopriať nealkoholické nápoje.

 

Je vedecky preukázané, že už strata 2% vody z tela spôsobuje príznaky dehydratácie, ako sú bolesti hlavy, malátnosť, poruchy sústredenia a strata koordinácie. To znamená, že ak priemerný človek, s váhou 75 kg stratí 1,5 l tekutín začína byť dehydrovaný. Tento fakt je oveľa výraznejší pri deťoch, kedy už strata 0,5 l  tekutín, môže prispieť k nesústredenosti a únave  napr. v škole.

 

Informácie pre spotrebiteľov

 

Výrobcovia nealkoholických nápojov ako prví, v roku 2007 zaviedli schému dobrovoľného označovania „GDA“ (Guideline daily amount) tzv. odporúčaného denného množstva.

 

Schéma označovania výživových údajov (energia, tuky, nasýtené mastné kyseliny, sacharidy, cukry, bielkoviny a soľ) spoločne s percentuálnym podielom z referenčného príjmu, sa s menšími úpravami stala súčasťou Nariadenia č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Schému spotrebiteľ nájde na etikete nápojov väčšinou vo forme tabuľky alebo tzv. „bubliniek“, kde sa popri povinných údajoch, uvádza napr. množstvo vitamínov a minerálnych látok obsiahnutých v danom nápoji a percentuálny podiel, ktorým sa daná živina podieľa na odporúčanom dennom referenčnom príjme.

 

Na základe tejto informácie sa spotrebiteľ dozvie do akej miery výrobok zabezpečuje jeho dennú potrebu nutričných látok a slúži tiež ako nástroj na zabezpečenie zodpovedného výberu potravín v záujme dodržiavania zásad zdravého životného štýlu.

 

AVNM, sa ako člen UNESDA (Európskej asociácie nealkoholických nápojov), zaviazala poskytovať spotrebiteľom jasné a zrozumiteľné informácie na obaloch svojich produktov. Tento rozsiahly záväzok ide ešte nad rámec platného Nariadenia o poskytovaní informácií spotrebiteľom č.1169/2011 a popri povinnom označovaní výživových hodnôt na 100 ml, etikety obsahujú aj informácie o produkte na jednu porciu (250ml) a množstvo porcií v balení.

 

Schéma označovania uvádza na prednej časti obalu jasný údaj o obsahu energie/kalórií v jednej porcii (250ml) spoločne s percentuálnym podielom odporúčaného denného referenčného kalorického príjmu. Označovanie obsahuje aj podrobné údaje o presnom množstve cukrov, tukov, nasýtených mastných kyselín a soli v jednej porcii nápoja spoločne s percentuálnym podielom odporúčaného denného referenčného kalorického príjmu.

 

Životné prostredie

 

Členovia AVNM, si plne uvedomujú zodpovednosť akú majú voči životnému prostrediu, v oblasti efektívneho využívania zdrojov, znižovania množstva odpadu a celkového dopadu na kvalitu životného prostredia, v procese výroby a distribúcie nápojov.

 

Produkcia nealkoholických nápojov má prevažne lokálny charakter, s hlavným zámerom uspokojiť miestne potreby spotrebiteľov či už z hľadiska chuti alebo pohodlia. Väčšina použitých prísad pochádza z miestnych zdrojov a výroba sa tiež nachádza v relatívnej blízkosti spotrebiteľa, ktorý si ho kupuje, čo vedie k zníženiu tzv. potravinových kilometrov.

 

Voda je pre nealko priemysel kľúčovou surovinou, tvorí zväčša 90% samotného nápoja a je nevyhnutná aj pri samotnej výrobe. Preto ochrana vody, vodných zdrojov ale aj efektívnosť využitia vody použitej pri výrobe nápojov je v centre záujmu priemyslu.

 

Obaly nápojov sú ďalším elementom, pri ktorom nealko priemysel vyvíja snahu inovovať a investovať zdroje v záujme minimalizovania dopadov na životné prostredie, ako znižovanie hmotnosti obalov, využívanie recyklovaných materiálov a podpora projektov trvale udržateľného rozvoja.

 

Výrobcovia nealko nápojov, ako producenti odpadov z obalov, zodpovedne pristupujú k svojim zákonným povinnostiam v oblasti recyklácie, opätovného používania a energetického zhodnocovania odpadov,  podieľajú sa na edukácii a zapájaní spotrebiteľov do procesov prevencie tvorby odpadov, účasti na separovanom zbere a jeho význame.

 

Mýty o nealko nápojoch

 

Sladené nealkoholické nápoje majú vysoký obsah kalórií

Bežný kolový nealkoholický nápoj v 250 ml obsahuje približne 80 - 113 kalórií. Odporúčaný denný príjem kalórií sa pohybuje medzi 2500 kalóriami pre muža a 2000 kalórií pre ženu. Takmer každý nápoj na trhu má nízkokalorickú (zníženie kalórií o minimálne 30%)  alebo nekalorickú verziu (bez obsahu kalórií), pre tých ktorí si chcú vychutnať svoje obľúbené nápoje bez extra kalórií. Celkový podiel nekalorických nápojov už dnes predstavuje približne 30% európskej produkcie nealko nápojov. V Slovenskej republike je to 10%.

 

Sladené nealkoholické nápoje obsahujú veľké množstvo cukru

Bežná sladená limonáda v 250 ml môže obsahovať približne 20 - 28g cukru, takmer rovnaký obsah cukru sa nachádza napr. v pohári pomarančovej šťavy. Cukor je čisto prírodná surovina, a je súčasťou vyváženej stravy, pokiaľ je konzumovaný s mierou a prispôsobený dennému výdaju energie.

 

Zo sladených nealkoholických nápojov sa priberá

Telo spracováva všetky cukry rovnako, nerozlišuje medzi cukrami z medu, ovocia, zeleniny a cukrami z plodín ako cukrová repa, trstina alebo kukurica, používaných v nealkoholických nápojoch. Energetický obsah cukru (4kcal/1g) ani žiadnej inej potraviny, nie je sám o sebe príčinou obezity ani nadváhy. Hlavnou príčinou nadmernej telesnej hmotnosti je nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie. Všetky potraviny a nápoje môžu byť súčasťou aktívneho životného štýlu, pokiaľ sa dodrží energetická rovnováha.

 

Sladené nealkoholické nápoje dehydrujú

Zdrojom hydratácie je ktorýkoľvek druh tekutých nápojov, ktoré obsahujú vodu od čistej vody, cez šťavy, čaje, nealkoholické nápoje až po polievky, ovocie alebo zeleninu. Vedecká štúdia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) zdôraznila osobitnú úlohu, ktorú zohrávajú nealkoholické nápoje pre svoje hydratačné vlastnosti pri dennom príjme tekutín, nakoľko ľudia dbajú viac o pravidelné pitie, ak majú k dispozícii popri čistej vode viac druhov nápojov a príchutí.