Zálohovanie PET fliaš a plechoviek na Slovensku

Kto bude vytvárať zálohový systém na nápojové obaly na Slovensku? Aké budú základné črty zálohové systému a kedy sa to všetko začne?

Ak vás zaujímajú odpovede na tieto a ďalšie otázky pozrite si prezentáciu víťazného konzorcia výrobcov a obchodníkov združených v AVNM, SZVPS, SAMO A ZOSR, ktorí budú najbližších 12 mesiacov vytvárať zálohový systém pre Slovensko.

Viac info tu: Zálohový systém v SR

Twitter