Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

V súvislosti a v súlade so zákonom č. 101/ 2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku (ďalej len „AVNM“) dodržiava pravidlá spracovania osobných údajov.

Svoje osobné údaje máte právo kedykoľvek skontrolovať a požiadať o status ich spracovania, príp. o ich opravu, aktualizáciu, vymazanie alebo blokáciu. V prípade, že by ste zistili, že spracovanie poskytnutých osobných údajov je v rozpore s ochrannou vášho súkromného a osobného života (napr. že spracované údaje sú nepresné) alebo v rozpore so zákonom, máte právo požiadať AVNM o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu. V prípade, že vašej žiadosti nevyhovieme, môžete sa obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek stiahnuť. V prípade, že nesúhlasíte so spracovaním údajov, ktoré ste AVNM poskytli kontaktujte nás na emailovej adrese office@nealkonapoje.sk.

Google Universal analytics – podmienky používania

Táto webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.
IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google. Odmietnuť používanie súborov cookie môžete výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Používanie služby Google Analytics môžete odmietnuť kliknutím na nasledujúci odkaz. Na počítači sa nastaví súbor cookie odmietnutia, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: Zakázať službu Google Analytics.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na stránke https://www.google.de/intl/en_uk/policiesresearch paper help