Spoločné prehlásenie Konzorcia výrobcov nápojov a zástupcov maloobchodu k získaniu poverenia na založenie Správcu zálohového systému

Bratislava, 5. januára 2021. Minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj na základe odporúčania odbornej komisie dnes poveril založením Správcu zálohového systému Konzorcium štyroch združení zastupujúcich výrobcov nealkoholických nápojov, výrobcov piva ako aj zástupcov obchodu, a to konkrétne – Asociáciu výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenskú alianciu moderného obchodu a Zväz obchodu SR (AVNM, SZVPS, SAMO, ZOSR).

Menované združenia spoločne uvádzajú na trh viac ako 80 % všetkých jednorazových obalov na nápoje z plastu a kovu a zastupujú tiež distribútorov obalov –  veľkoobchodné a maloobchodné prevádzky, ktoré budú vykonávať predaj a od 1.1.2022 aj odber zálohovaných obalov.

Prihlášku do výberového konania na zriadenie Správcu zálohového systému spoločne predložili výrobcovia a obchodníci. V prihláške predstavili návrh zálohového systému, ktorého základnými znakmi sú hospodárnosť, udržateľnosť, transparentnosť, férový prístup pre všetky zúčastnené strany na trhu s týmito nápojmi a tiež aktívne zapojenie a motivácia spotrebiteľa. Systém, v ktorom sú zohľadnené požiadavky stanovené platnou legislatívou, overené zahraničné skúseností a tiež osobitosti slovenského trhu. Predložený návrh presvedčil odbornú komisiu a ministra životného prostredia, aby vydal Konzorciu poverenie na založenie Správcu zálohového systému, ktoré je základným predpokladom pre spustenie budovania infraštruktúry zálohového systému na Slovensku.

 

„Ako združenia zastupujúce zodpovedné spoločnosti, ktoré podporujú obehové hospodárstvo, si vážime dôveru, ktorú nám pán minister prejavil tým, že nám zveril do rúk túto veľkú úlohu. Veríme, že výrobcom nápojov a obchodníkom sa v úzkej spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR podarí v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov vybudovať úspešný zálohový systém, ktorý zvýši mieru zberu nápojových obalov, podporí ich recykláciu, ako aj opätovné využitie recyklovaných materiálov v nových fľašiach a v plechovkách,“ povedala Lucia Morvai, zástupkyňa Konzorcia výrobcov nápojov a obchodníkov.  

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Morvai

Výkonná riaditeľka AVNM a splnomocnená zástupkyňa konzorcia AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR

lucia.morvai@nealkonapoje.sk

+421 911 591 201

 

Základné informácie k zálohovému systému:

  • Zálohované obaly budú označené špeciálnym logom systému a textom „Zálohované“.
  • Zálohovať sa budú všetky nápojové obaly z plastu a kovu, s objemom 0,1L – 3L vrátane.
  • Záloh bude jednotný pre všetky druhy obalov vo výške 15 centov.
  • Výška zálohu bude uvedená oddelene od predajnej ceny a následne pripočítaná k cene nápoja.
  • Správca plánuje vytvoriť 6500 odberných miest.
  • Správca plánuje umiestniť 1500 zberných automatov, cez ktoré sa vyzbiera približne 78% obalov.
  • Zálohový systém je financovaný z nevyzbieraných zálohov, z predaja vyzbieraného materiálu a z poplatkov výrobcov.
  • Ministerstvo životného prostredia SR nominuje troch svojich zástupcov do dozornej rady Správcu.
  • Správca prijal dobrovoľný záväzok, nad rámec platnej legislatívy, a to dosiahnuť 90%-nú mieru zberu všetkých obalov do roku 2025.

 

Viac informácií o združeniach, ktoré tvoria Konzorcium výrobcov nápojov a zástupcov maloobchodu

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, AVNM, je neziskovým záujmovým združením, ktoré vzniklo vroku 1995, aby spolupracovalo pri obhajovaní spoločných záujmov a rozvoji nealkoholického priemyslu na Slovensku. Zastupuje popredných slovenských a zahraničných výrobcov  nealkoholických nápojov, prírodných minerálnych  a pramenitých vôd,ovocných štiav anektárov. AVNM je aktívnym členom Únie európskych asociácií výrobcov nealkoholických nápojov (UNESDA) arovnako intenzívne spolupracuje sEurópskou federáciou balených vôd (EFBW). Podiel výrobcov zdužených v AVNM na trhu nealkoholických nápojov a minerálnych vôd predstavuje 60% v objeme predaja. Na trhu minerálnych vôd pokrývajú členovia 80% všetkých predaných minerálnych a pramenitých vôd. Takmer 80% spoločností tvoria malé a stredné podniky s dlhou tradíciou v regióne a spoločne vytvárajú pracovné miesta pre viac ako 1300 ľudí. Viac informácií nájdete na www.nealkonapoje.sk

 

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) je dobrovoľnou profesijnou organizáciou. Od roku 1991  združuje najvýznamnejších výrobcov piva a sladu na Slovensku ako aj obchodné organizácie, ktoré s nimi spolupracujú. Pivovary združené v SZVPS reprezentujú z hľadiska objemu 96% piva vyrobeného v SR a na výrobu svojich pivných značiek používajú až 95% surovín zo Slovenska. Naše pivovary a sladovne generujú na trhu práce takmer 15 000 pracovných miest a do štátneho rozpočtu každoročne prispievajú viac ako 115 mil. eur. Viac informácií nájdete na www.slovenskepivo.sk.

 

Slovenská aliancia moderného obchodu, SAMO, (www.modernyobchod.sk) je nezávislé, dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov z oblasti maloobchodu a veľkoobchodu. Vzniklo z iniciatívy spoločností BILLA, KAUFLAND, LIDL, METRO a TESCO, ktoré sa stali jeho zakladajúcimi členmi a dnes je jeho platným členom aj DM DROGERIE MARKT a TERNO real estate. Slovenská aliancia moderného obchodu sa tak stala prvým odvetvovým združením moderného obchodu na Slovensku

 

Zväz obchodu Slovenskej republiky (ZOSR) je nezávislá, nezisková, stavovská a nepolitická organizácia, ktorá zastupuje oprávnené záujmy svojich členov – slovenských zamestnávateľov a podnikateľských subjektov z odvetvia obchodu. Svojimi aktivitami reprezentuje záujmy slovenskej podnikateľskej sféry pri obehu tovaru na vnútornom trhu, vývoze a dovoze. V súčasnosti združuje 88 členov a veľký počet obchodníkov – sympatizantov. Viac informácií nájdete na www.biznis.sk.

Twitter