Kódex pre označovanie a marketing energetických nápojov

zuajímavosti športové energetické nápoje

Energetické nápoje nie sú určené deťom, ale aktívnym ľuďom. Členovia AVNM v rámci dobrovoľného záväzku marketingovo nepodporujú predaj energetických nápojov na deti do 12 rokov. Všetky výrobky sú jasne označené v súlade s platnou legislatívou, obsahujú informáciu „Vysoký obsah kofeínu. Neodporúča sa deťom ani tehotným a dojčiacim ženám“ a navyše obsahujú dobrovoľný údaj „Konzumujte s mierou“ alebo vyjadrenie podobného významu.

Úplné znenie nájdete tu:

Kódex pre označovanie a marketing energetických nápojov

Twitter