Všetko o vodách na jednom mieste

Bratislava (11.február 2010) – Diskusia o vode a pití vody je správna a celospoločensky dôležitá. Občania Slovenska, ktoré patrí medzi vodné veľmoci, si takúto diskusiu zaslúžia. Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd (AVNM) je však presvedčená, že diskusia nesmie byť vedená jednostranne a účelovo. Príkladom jednostrannej diskusie je podľa AVNM nedávna kampaň Asociácie vodárenských spoločnosti (AVS) „pijem zdravú vodu – nápoj z vodovodu“, ktorá informovala spotrebiteľa výlučne o pitnej vode z vodovodu. AVNM sa preto rozhodla otvoriť širšiu a informačne hodnotnejšiu diskusiu o vode a vodách, ktorými Slovensko disponuje. Asociácia pritom spolupracuje a bude spolupracovať s významnými odborníkmi a inštitúciami z oblasti vody a vôd tak, aby informácie, ktoré verejnosti poskytne boli pravdivé, overiteľné, odborne podložené a prakticky využiteľné.

„Pripravili sme internetovú stránku www.copijeme.sk. Na rozdiel od nedávnej kampane Pijem zdravú vodu – nápoj z vodovodu, je naša stránka komplexné informačné médium, kde odborná aj laická verejnosť nájde všetko o vode a vodách, ktoré na Slovensku máme.

„Je orientovaná na zdravie vo vzťahu k vode a vodám, ktoré na Slovensku pijeme. Aj preto sa budeme uchádzať o podporu Ministerstva zdravotníctva a jeho inštitúcií. Domnievame sa, že pokiaľ sa mohlo ministerstvo zdravotníctva zapojiť do kampane o vode z vodovodu, nemalo by mať problém zapojiť sa do informačnej kampane o vode a vodách vo vzťahu ku zdraviu a zdravému životnému štýlu obyvateľstva“, povedala výkonná riaditeľka AVNM Lucia Tomišová.

Hlavným cieľom AVNM je poskytnúť komplexné a prakticky použiteľné informácie širokej verejnosti tak, aby si každý občan mohol vybrať nielen vodu, ktorá kvalitou vyhovuje normám, ale je aj zdravá a chutná. „Tento rozdiel je podľa nás veľmi dôležitý“, povedala Lucia Tomišová.

Okrem www.copijeme.sk pripravila a pripravuje AVNM aj ďalšie informačné linky. „Odteraz budeme veľmi aktívni aj v oblasti komunikácie s médiami a našou snahou bude, aby ich téma voda a vody zaujala natoľko, že o nej budú informovať svojich čitateľov, poslucháčov a divákov“, povedala Lucia Tomišová.

AVNM ale nechce realizovať klasickú a finančne náročnú reklamnú kampaň, akou bola kampaň Asociácie vodárenských spoločností, ktorá podporovala iba pitie vody z vodovodu. Asociácia sa chce zamerať najmä na serióznu a spotrebiteľsky praktickú diskusiu o pití zdravej vody a vôd.

K spolupráci na jej tvorbe pozvala a pozýva celú odbornú verejnosť a príslušné inštitúcie Slovenskej republiky. Jedným z odborníkov, ktorí podporujú aktivity AVNM, je prezidentka Asociácie slovenských kúpeľov a viceprezidentka ESPA (Európsky zväz kúpeľov) MUDr. Janka Zálešáková.

Je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli čo je to zdravá voda a prečo je potrebné zdravú vodu piť. Web stránka AVNM aj spôsob, akým uvažujú o tejto problematike ma presvedčili, že tento zámer je správny a preto ho aj osobne podporujem“, povedala MUDr. Janka Zálešáková.

AVNM je záujmovým združením právnických osôb, ktoré zastupuje najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku. Jeho cieľom je spolupôsobiť pri vytváraní legislatívneho prostredia, priaznivého pre podnikateľské a investičné aktivity v nealko priemysle a v potravinárstve podporovať rozvíjanie pitného režimu, dôležitého faktora zdravia obyvateľstva.

Twitter