Poslanci NR SR dali zelenú zdražovaniu

Bratislava, 26.6.2009 – Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes v druhom čítaní prerokovali a schválili novelu zákona o odpadoch i so sporným pozmeňovacím návrhom, ktorý zavádza s účinnosťou od 1.9.2009 nové recyklačné poplatky na obaly.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili v druhom čítaní návrh novely zákona o odpadoch spolu i so sporným pozmeňovacím návrhom, ktorý zavádza nove recyklačné poplatky vzťahujúce sa na všetky obaly uvedené na Slovenský trh. Prijatím tohto pozmeňovacieho návrhu dali poslanci zelenú zvyšovaniu cien.

Najviac zaťažené novými poplatkami budú tovary, pri ktorých náklad na obal tvorí významnú časť konečnej spotrebiteľskej ceny. Takýmito výrobkami sú hlavne základné potraviny a tovary každodennej potreby (drogéria, hygienické potreby).

Priamym dôsledkom prijatia novely i so sporným pozmeňovacím návrhom bude rozdielne postavenie dovozcov zabalených výrobkov a domácich výrobcov na slovenskom trhu. Dovozcovia budú znevýhodnení. Takýto stav je v priamom rozpore s princípmi voľného trhu, legislatívou Európskej únie a vystavuje Slovenskú republiku riziku série súdnych sporov za protekcionizmus.

Prijatie zákona o odpadoch i so sporným pozmeňovacím návrhom oslabí konkurencieschopnosť slovenských obchodníkov a zintenzívni nákupnú turistiku Slovákov. Slovenskí obchodníci budú musieť predávať výrobky, v cenách, ktorých budú zahrnuté i recyklačné poplatky. Obchodníci za hranicami budú tie isté výrobky predávať bez recyklačných poplatkov a to znamená lacnejšie. Výsledkom bude, že Slovenská republika príde o prijmi z DPH, ktorá mohla byť zaplatená na Slovensku, ak by bol tento tovar kúpený u nás a taktiež príde o výnosy z dane z prímu, ktorú by zaplatili slovenskí obchodníci. Keďže v dosahu hraníc žije viac ako polovica obyvateľov Slovenská, tak tieto výpadky budú veľmi významné.

Dôvodom na zavedenie nových recyklačných poplatkov je naplnenie rozpočtu neštátneho účelového Recyklačného fondu. Fondu, ktorý má už dnes vyše polmiliardové príjmy ročne bez akejkoľvek možnosti kontroly efektívnosti a transparentnosti ich využitia zo strany Najvyššieho kontrolného úradu. Opakovane, už sedem rokov sa objavujú pochybnosti o efektivite a transparentnosti nakladania s finančnými prostriedkami, ktoré sa nachádzajú v Recyklačnom fonde.

Poslanci NR SR budú o definitívnom prijatí novely zákona o odpadoch i so sporným pozmeňovacím návrhom hlasovať v treťom čítaní ešte na tejto schôdzi.

Twitter