Stanovisko výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku k zverejneniu Vyhlášky ministerstva životného prostredia o rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Dňa 12.12.2020 bola zverejnená v Zbierke zákonov novela vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá určuje minimálne sadzby na určenie nákladov triedeného zberu, t.j. minimálne ceny ktoré, musia zaplatiť organizácie zodpovednosti výrobcov zberovým spoločnostiam.

Vyhláška je platná od momentu zverejnenia. Na platby pre zberové spoločnosti a následne poplatky pre výrobcov, sa má v plnej miere uplatniť už od 1.1.2021. Na prispôsobenie sa novým pravidlám tak ostáva rekordne krátky čas, ktorý sa nepočíta na mesiace alebo týždne ale na dni.

Naši členovia, výrobcovia nealkoholických nápojov, minerálnych vôd a ovocných štiav uhradili v minulom roku náklady na triedený zber za obaly a neobaly uvedené na trh v Slovenskej republike v celkovej výške takmer 3 milióny EUR, pričom kumulovaný zisk v tomto segmente nedosiahol ani úroveň 400.000,-EUR. Z uvedeného vyplýva, že prípadné zvýšenie nákladov na triedený zber, ktoré vznikne v súvislosti s platnou Vyhláškou sa môže v plnom rozsahu preniesť do cien výrobkov, a to podľa predbežných odhadov až do výšky trojnásobku súčasného recyklačného poplatku, hovorí Lucia MORVAI, výkonná riaditeľka AVNM.

Twitter