Otvorený list premiérovi – Záchrana gastro sektora

Vážený pán predseda vlády,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás v mene podnikateľov, ktorí bojujú za záchranu gastro sektora na Slovensku – či už prostredníctvom nových iniciatív alebo v rámci etablovaných záujmových združení. Všetci podporujeme snahy, ktorých cieľom je minimalizovať šírenie ochorenia COVID-19 na Slovensku. Prijaté opatrenia však zároveň majú zásadný dopad na dôležité segmenty slovenskej ekonomiky a pre niektoré z nich môžu byť dokonca likvidačné. Jedným zo sektorov, na ktoré tieto opatrenia dopadli najsilnejšie, sú stravovacie služby.

Sme presvedčení, že počas pandémie je nevyhnutné chrániť nielen ľudské životy, ale aj živobytia. Uvedomujeme si, že prvá vlna vládnej pomoci už bola ohlásená, avšak pre veľkú časť podnikov v segmente gastronómie bola nedostatočná alebo len ťažko dosiahnuteľná.
Cestou rýchlej a plošnej pomoci sa vydala väčšina európskych krajín, ktoré v súvislosti s pandémiou prijali opatrenia na záchranu gastro sektora. Ako zástupcovia organizácií, ktoré sú súčasťou širších celoeurópskych platforiem, máme o týchto opatreniach dobrý prehľad a radi do diskusie prinesieme riešenia, ktoré sa už osvedčili inde. Preto si dovoľujeme apelovať na Vás, ako predsedu vlády SR, aby zodpovedné vládne rezorty spoločne a bezodkladne priniesli rýchle a efektívne riešenia kritickej situácie, ktorá nastala v reštauráciách, pohostinstvách i kaviarňach.

Celé znenie otvoreného listu

Infografika prieskum v Gastro prevádzkach

Signatári otvoreného listu:

Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska,
● Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov,
● Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska,
● Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd,
● Iniciatíva Zachráňme gastro!,
● Pomoc pre gastro,
● Potravinárska komora Slovenska,
● Slovenské združenie výrobcov piva a sladu,
● Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.

Twitter