Odborníci tvrdia, že deti by mali piť častejšie ako dospelí. Viete prečo?

Stále sa nájdu ľudia, ktorí majú problém s pravidelným pitným režimom. Najohrozenejšou skupinou sú práve deti a seniori, ktorí nemajú dostatočne dobre vyvinutý pocit smädu. Nečakajte, kým si sami vypýtajú, treba im tekutiny pravidelne ponúkať. Keď človek pociťuje smäd je to prvý príznak nedostatku tekutín. Ako sa tomu pri malých deťoch vyhnúť?

Pravidelný pitný režim dieťaťa je jedna z najdôležitejších úloh rodiča. Ideálne je, keď ide rodič príkladom, pretože  čím je dieťa mladšie, tým viac vody jeho telo obsahuje a aj látková premena prebieha rýchlejšie. V tomto prípade to znamená, že ak má dieťa nedostatočný príjem tekutín je viac ohrozené, ako dospelý človek.

Aké množstvo vody dieťa potrebuje?

„Voda je esenciálna látka, teda jedna z tých, bez ktorých život nie je možný,“ hovorí doktor Peter Minárik a dodáva, že u dospelého človeka tvorí voda viac ako polovicu až dve tretiny tela. Po narodení má voda v organizme dieťaťa až 75-percentný podiel, no vekom sa jej obsah znižuje. Deti, podobne ako starší ľudia, nemajú dostatočne dobre vyvinutý pocit smädu, netreba preto čakať, že si piť samé vypýtajú. K dehydratácii malých detí prichádza rýchlejšie, ako v prípade ich rodičov najmä v letných mesiacoch, kedy vzhľadom na vyššiu teplotu okolia strácajú prirodzene viac tekutín. „Pocit smädu je neskorý príznak potreby napiť sa. Práve deti sú rizikovou skupinou ohrozenou dehydratáciou a odkázané na pripomínanie pohára s vodou“, dopĺňa doktor Minárik.

Kým mamičky svoje deti dojčia, prijímajú veľkú časť tekutín práve od nich. Časom by však mali začať svoje deti učiť piť kvalitnú vodu a byť pre nich dobrým príkladom. Podľa odporúčaní Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z roku 2010, by mali dojčatá od 6 – 12 mesiaca prijať denne okolo 800 ml až 1 000 ml tekutín, ktoré čiastočne získajú zo stravy a časť im dodáme pitím. U batoliat vo veku od 1 – 3 rokov by mal byť denný príjem 1 100 ml až 1300 ml tekutín. Ako deti postupne rastú, pomer množstva tekutín a hmotnosti postupom času klesá a pre dospelého človeka sa odporúča 40 ml tekutín na kilogram hmotnosti. Tak ako pri dospelých, deťom radšej podávajte tekutiny priebežne po troške, ako naraz a veľa.

Čo by mali deti piť?

Pod všeobecný pojem tekutiny v prípade malých detí patrí aj materské mlieko, či jeho náhrady, neskôr polievky a potraviny bohaté na vodu, predovšetkým ovocie a zelenina s vysokým obsahom vody. Ako deti rastú a začínajú jesť aj tuhú stravu, treba im pravidelne začať ponúkať aj vhodné nápoje. Za vhodné sa považujú také, ktoré predovšetkým uhasia smäd, majú pre dieťa dobré chuťové vlastnosti, sú pre jeho zdravie bezpečné a prospešné. Tieto podmienky najlepšie spĺňajú takzvané dojčenské vody z prírodných podzemných prameňov, ktoré garantujú ich stabilné zloženie a vďaka dlhodobému sledovaniu prameňa a výroby aj kvalitu vody. 

,,Dojčenské vody sú výnimočné pramenité vody, pochádzajúce z hlboko uložených prírodných prameňov. ktoré vodu v jej prirodzenom stave chránia pred vonkajšími vplyvmi. Dojčenskú vodu si neviete napustiť z vodovodu ani si ju vyrobiť domácou úpravou, len presne určený typ mikrobiologicky čistej podzemnej vody môže byť takto uznaný. Musí spĺňať najprísnejšie limity na obsah nežiadúcich látok ako sú dusičnany či dusitany, nie je dezinfikovaná chlórom ani inými látkami a má stabilné zloženie, ktoré vždy nájdete na etikete, takže presne viete odkiaľ voda pochádza a čo obsahuje“ vysvetľuje výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Lucia Morvai. Vodu, ktorá je určená pre deti ale aj ich mamičky nájdete na pultoch obchodov, označenú ako dojčenská voda. Má vyvážené zloženie minerálov a stopových prvkov, nízky obsah sodíka a mierne zásadité pH, čiže všetky vlastnosti, ktoré priaznivo pôsobia na  správne fungovanie detského organizmu. Celkový obsah minerálnych látok dojčenskej vody nesmie prekročiť 1 000 mg/l a v prípade, ak je dojčenská voda sýtená CO2, musí sa na etikete nachádzať upozornenie – pred použitím odstrániť oxid uhličitý varom.

Pri našich najmenších je obzvlášť dôležité poznať kvalitu a presné zloženie vody, ktorú im ponúkame. Treba myslieť hlavne na to, že kvalita vody z vodovodu nie je na celom území Slovenska rovnaká, stav potrubí a rozvodov ju môže meniť, preto sa neodporúča napríklad pripravovať stravu pre dojčatá z vody, ktorej zloženie nepoznáme. Ak chceme, aby boli deti nielen zdravé, ale aj spokojné, mali by sme im ísť dobrým príkladom. Ponúkajme a pime s nimi najmä kvalitnú čistú vodu. Prirodzene si zvyknú na jej chuť a to, že im najlepšie pomôže uhasiť smäd. Vodu je možné striedať s nesladenými bylinkovými alebo ovocnými čajmi prípadne riedenými ovocnými či zeleninovými šťavami.

Twitter