AVNM oslavuje 25 rokov od založenia

V Bratislave sa dňa 30. júna uskutočnilo Valné zhromaždenie Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku. AVNM ako neziskové záujmové združenie zastupuje najvýznamnejších výrobcov a distribútorov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku už 25 rokov. Zástupcovia členov pri tejto výnimočnej príležitosti zhodnotili činnosť asociácie za uplynulé obdobie, schválili plán aktivít a priorít na rok 2020 a zvolili nového člena predstavenstva, ktorým sa stal generálny riaditeľ spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko, Daniel Buryš.

V nadchádzajúcom období sa bude Asociácia sústrediť na poskytnutie pomoci a potrebnej podpory členom, pre čo najlepšiu prípravu na zavedenie systému zálohovania nápojových obalov a minimalizovanie negatívnych dopadov na výrobcov. AVNM je pripravené spoločne s partnermi, výrobcami piva a zástupcami obchodníkov pokračovať v snahe získať poverenie na založenie neziskovej organizácie – Správcu zálohového systému na Slovensku, podľa vzoru úspešne fungujúcich modelov zálohovania v škandinávskych a pobaltských krajinách. „Sme pripravení poskytnúť Ministerstvu životného prostredia súčinnosť a konštruktívne návrhy riešení pre vytvorenie úspešného, férového a efektívne nastaveného zálohového systému na Slovensku, systému, ktorý bude plniť zákonom stanovené ciele zberu, bude transparentný a ústretový voči spotrebiteľovi. Dôležitým faktorom spoločného úspechu je poskytnúť trhu dostatočný čas na prípravu, čo je z nášho pohľadu aktuálne platný termín k 1.1.2023.“ hovorí Lucia Morvai, výkonná riaditeľka AVNM

Medzi schválené hlavné priority členov AVNM na nadchádzajúce obdobie patrí najmä:

  • 1. zvýšenie miery zberu a recyklácie nápojových obalov
  • 2. príprava na zavedenie zálohového systému na jednorazové nápojové obaly v podmienkach SR
  • 3. udržateľné využitie PET materiálu, hľadanie efektívnych riešení pre zvýšenie podielu recyklovaného materiálu v nových fľašiach
  • 4. podpora inovácií na trhu a odstraňovanie technologických bariér recyklácie
  • 5. prijatie opatrení, ktoré zabezpečia prístup výrobcov nápojov a minerálnych vôd, k dostupným recyklovaným plastom v potravinárskej    kvalite pre splnenie cieľov na priemerný obsah minimálne 25% recyklovaného obsahu v nových obaloch do r. 2025
  • 6. zvyšovanie informovanosti a povedomia spotrebiteľov pri zodpovednom nakladaní s odpadmi z nápojových obalov
  • 7. inovácie, reformulácie, zodpovedná komunikácia a postupné znižovanie množstva kalórií v nápojoch

 

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku
AVNM je záujmovým združením právnických osôb, ktoré zastupuje najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku od roku 1995. Jeho cieľom je spolupôsobiť pri vytváraní legislatívneho prostredia, priaznivého pre podnikateľské a investičné aktivity v nealko priemysle a v potravinárstve. Podiel členov na trhu nealkoholických nápojov a minerálnych vôd predstavuje približne 70% v objeme predaja. Takmer 80% spoločností tvoria malé a stredné podniky s dlhou tradíciou v regióne a spoločne vytvárajú pracovné miesta pre viac ako 1300 ľudí.

Kontakt: Mgr. Lucia Morvai, výkonná riaditeľka AVNM
Email: lucia.morvai@nealkonapoje.sk

Twitter