AVNM sa prihlásilo k Platforme obehové Slovensko

Obehové Slovensko je verejno-súkromná platforma na podporu obehového hospodárstva. Platforma spája spoločnosti, vládne inštitúcie, vedomostné centrá, podnikateľské združenia a mimovládne organizácie s cieľom urýchliť prechod na zelenšie a obehové Slovensko.

Iniciatíva bola spustená v decembri 2019, kedy sa zakladajúce organizácie, Ministerstvo životného prostredia SR, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Slovak Business Agency, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská agentúra životného prostredia, PricewaterhouseCoopers Slovensko a Holandskej obchodná komora, zaviazali k vytvoreniu verejno-súkromnej platformy pre obehového hospodárstvo.

29.6.2020 sa platforma rozrástla o ďalších 20 partnerov, ktorí vyhlásili spoluprácu v obehovom hospodárstve, ktorí podpisom spoločného vyhlásenia deklarovali nutnosť urýchliť prechod na obehové a zelenšie Slovensko.

Dobrovoľne vyhlásili, že budú podporovať výmenu skúseností a vedomostí, ako aj zdieľanie úspešných príkladov z praxe. Dôležitou úlohou bude aj diskusia s tvorcami politík o príležitostiach a odstraňovaní bariér v prechode na obehové hospodárstvo, podpora podnikania v oblasti obehového hospodárstva a vzniku obehových partnerstiev a projektov.
K platforme sa pridali tieto spoločnosti a organizácie aktívne v oblasti obehového hospodárstva:

AfB social & green / Akadémia sociálnej ekonomiky / Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku / Business Leaders Forum / Business Lease Slovakia / Cyrkl / Ekolumi / Ecoplanet Slovakia / Ekoservis / Fecupral / Heineken Slovensko / ING Bank / JRK Slovensko / Sensoneo / SKC Foundry / SK-Tex / Slovenská akadémia vied / Velux Slovensko / Taylor Wessing / Tesco Slovensko

Tento udržateľný model je považovaný za jednu z kľúčových priorít Európskej komisie, ktorá v marci tohto roku predstavila nový Akčný plán pre obehové hospodárstvo. K iniciatíve na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky sa prihlásil aj minister životného prostredia Ján Budaj.

Viac sa dočítate na stánke odpady-portal.

Twitter