GASTRO PREVÁDZKY A HOTELY POTREBUJÚ JASNÚ PERSPEKTÍVU

Stanovisko zástupcov podnikateľov a dodávateľov v gastro sektore

Bratislava, 5. 5. 2020 – Zástupcovia podnikateľov v gastro sektore ako aj ich dodávatelia (Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska / AHRS, Slovenské združenia výrobcov piva a sladu / SZVPS, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd / AVNM, Potravinárska komora Slovenska / PKS, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov / SZKC), vítajú pondelkové rozhodnutie vlády SR zrýchliť uvoľňovanie opatrení proti nákaze COVID-19. Prevádzky verejného stravovania – reštaurácie, puby, pohostinstvá, kaviarne, cukrárne, ale aj ubytovacie zariadenia – hotely, penzióny, sú takmer dva mesiace bez príjmov. Práve tieto služby cestovného ruchu patria k najviac zasiahnutým odvetviam, nielen na Slovensku, ale na celom svete. Jasná a konkrétna perspektíva postupného obnovovania prevádzky týchto podnikov je preto dôležitým momentom na ceste k návratu do normálu.

Aby však reštaurácie, hotely i krčmy, dokázali splniť požadované prevádzkové a hygienické režimy, potrebujú informácie o termíne a podmienkach otvárania svojich prevádzok v dostatočnom predstihu. Zároveň nové opatrenia musia byť jasné a uskutočniteľné. Ak opatrenia nezohľadnia charakter a povahu týchto služieb, možnosť otvorenia gastronomických a ubytovacích prevádzok nebude mať skutočný ekonomicky prínos pre podnikateľov.

Podnikatelia v gastro sektore a cestovnom ruchu, aj ich dodávatelia – výrobcovia potravín a nápojov – preto ponúkajú Úradu verejného zdravotníctva SR svoje skúsenosti z praxe pri nastavovaní uskutočniteľných hygienických opatrení. Ako zodpovední podnikatelia majú v prvom rade záujem tak ochraňovať zdravie svojich zamestnancov ako aj zákazníkov. Zároveň však apelujú na Ústredný krízový štáb a dotknutých odborníkov, aby zverejnili harmonogram a podmienky, za akých bude možné ďalšie uvoľňovanie prijatých reštrikcií a fázy návratu do „normálu“. Ochota spolupracovať a poskytnúť jasný plán a konkrétne informácie o postupnom uvoľňovaní všetkých opatrení v časovom predstihu bude skutočnou pomocou pre ťažko skúšaný sektor stravovacích a ubytovacích služieb.

Druhým dôležitým momentom pri oživovaní cestovného ruchu je zachovanie ekonomických opatrení zameraných na pomoc podnikateľom až do konca roka 2020. Tiež zváženie ďalších nástrojov ekonomickej pomoci, ktoré Zväz cestovného ruchu SR navrhol a zverejnil 17. apríla 2020. Slovensko na rozdiel od iných európskych krajín, ktoré sú jeho konkurentami na európskom i celosvetovom trhu, neprijalo zatiaľ žiadne špecifické podporné opatrenia pre sektor gastronómie a hotelierstva. Je tu preto príležitosť, rozvinúť tento nevyužitý potenciál a dať cestovnému ruchu druhú šancu.

Twitter