Prečo potrebujeme minerálky?

Svetový deň vody si pripomíname každoročne 22. marca aby sa upriamila pozornosť verejnosti na význam vody a dôležitosť ochrany a efektívnosti využívania vodných zdrojov.Slovensko patrí ku krajinám bohatým na kvalitnú vodu. Napriek svojej malej rozlohe sa na ňom nachádza veľké množstvo minerálnych prameňov rozmanitého zloženia. Vďačí za to rôznym geologickým podmienkam, rozdielnej hĺbke čerpania, ako aj množstvu zrážok v konkrétnych lokalitách. Aj preto na Slovensku nemožno nájsť takmer dve identické minerálne vody s rovnakým zložením. Prečo piť minerálne a pramenité vody a prečo sú výnimočné?

Twitter