AVNM k prijatiu Smernice o jednorazových plastoch v Európskom parlamente

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku – AVNM berie na vedomie prijatie smernice EÚ na zníženie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie v Európskom parlamente.

Dodatočné opatrenia, ktorými sa vykonáva smernica sú však nevyhnutné k tomu aby si nápojový a potravinársky priemysel vedel splniť právne záväzky a zabránilo sa narušeniu vnútorného trhu. Zlepšenie environmentálnych vlastností používaných plastových obalov by malo ísť ruka v ruke so zabezpečením vysokej úrovne bezpečnosti potravín pre spotrebiteľov v Európe. Členovia AVNM si plne uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a preberajú diel zodpovednosti za výrobky i obaly svojich výrobkov počas celého životného cyklu, aj po tom čo sa stanú odpadom. AVNM je súčasťou diskusie ako je možné v podmienkach Slovenskej republiky nastaviť systém, ktorý zvýši mieru triedenia a recyklácie jednorazových nápojových obalov, pričom spolupracuje s ministerstvom a ďalšími dotknutými stranami.

V AVNM sa pravidelne zhromažďujú a vyhodnocujú najnovšie dostupné informácie v oblasti vývoja nových obalových materiálov. Za posledné desaťročie výrobcovia investovali nemalé finančné prostriedky do nových technológií aby znížili hmotnosť nápojových obalov o takmer 30%.

https://nealkonapoje.sk/2018/06/07/z-recyklovanych-plastov-sa-vyrabaju-prvotriedne-produkty/.

Výrobcovia nápojov a minerálnych vôd chcú aktívne prispieť k tomu, aby nielen plastové fľaše, ale aj ostatné nápojové obaly boli udržateľnejšie. Ich ambíciou je zvyšovať podiel vyzbieraných nápojových obalov, ich následnú recykláciu a využívanie recyklovaného materiálu pri výrobe nových fliaš. PET nápojové obaly a plechovky, sú cenou a veľmi žiadanou surovinou aj po ich použití a nemali by končiť ako odhodený odpad. Je zodpovednosťou každého, kto konzumuje nápoje v jednorazových obaloch aby im vytriedením a následnou recykláciou dal nový účel či ako súčasť novej fľaše alebo v iných odvetviach.

V smernici sú mnohé pozitívne ustanovenia, návrh na pevne pripojené uzávery k fľašiam však AVNM považuje za nesystémové opatrenie, ktoré bude mať výrazný negatívny dopad na životné prostredie v podobe zvýšenia množstva použitých plastov o 50.000 – 200.000 ton ročne, vyšších emisií CO2 a investícií na úpravu výrobných liniek. https://nealkonapoje.sk/2018/12/05/viac-plastov-viac-emisii-vyssie-naklady/.

„Zastávame názor, že efektívnejším nástrojom je vzájomná spolupráca pri zvyšovaní miery zberu a recyklácie a vzdelávanie spotrebiteľov, aby pripojili vrchnák k fľaške keď ju hodia do príslušnej zbernej nádoby“, hovorí Lucia Morvai, výkonná riaditeľka AVNM.

„AVNM víta ciele zvyšovania miery zberu a zvyšovania obsahu recyklovaných materiálov pri výrobe nových obalov. Obávame sa však, že pre tak ambiciózne ciele je nevyhnutné v prvom rade zabezpečiť dostatočné množstvo kvalitného recyklovaného materiálu pre použitie v nových fľašiach, tak aby spĺňal požiadavky na bezpečnosť potravín, a tiež určiť jasnú a spoľahlivú metodiku na výpočet obsahu recyklovaného materiálu v plastových fľašiach. Je kľúčové aby Európska komisia, urýchlene prijala potrebné usmernenia, vykonávacie opatrenia na zabezpečenie riadneho uplatnenia smernice a právnej istoty v sektore potravín a nápojov“.

Pre viac informácií:

Lucia Morvai

office@nealkonapoje.sk

+421 911 591 201

Twitter