Recyklácia má jednoznačne význam

cover dojcenske vody

Asi nie je deň, kedy sa nedostaneme do styku s plastovými výrobkami. Nájdeme ich doslova všade. Výrobky z plastu nám neraz uľahčujú život, no stávajú sa aj pomerne veľkou časťou odpadu, ktorý produkujeme. Dôležité je preto, aby sme im dali šancu na nový život a vrátili ich do systému zodpovednou separáciou a následnou recykláciou. Oplatí sa recyklovať? Je recyklovaný plast vhodný a bezpečný pre ďalšie použitie? O mnohých témach spojených s odpadmi z obalov sa nedávno začalo živo diskutovať aj na verejnosti. Ako to vlastne je?

 

Nie je plast ako plast

 

Plasty majú vďaka svojim vlastnostiam široké využitie od stavebníctva cez automobilový priemysel, zdravotníctvo, elektroniku až po obaly výrobkov, ktoré denne používame. Vďaka ich vlastnostiam veľmi ťažko vieme nájsť alternatívy, ktoré by  ich momentálne nahradili a aj často skloňované riešenia ako využitie skla, či kovu so sebou prinášajú zvýšené dopady na životné prostredie.

 

Čo však odpad z plastových obalov?

 

Plasty tvoria 11 % hmotnosti v celkovom množstve zmesového komunálneho odpadu, pričom štvorčlenná rodina vyprodukuje ročne zhruba 150 kg plastov.[1] Ak si vezmeme napríklad nápojové plastové obaly, tie tvoria menej ako 2% celkového množstva komunálnych odpadov a približne 7% z celkovej hmotnosti obalov uvedených na trh.

 

Mnohí výrobcovia nealkoholických nápojov pristupujú k zmene výrobných postupov, v snahe minimalizovať negatívne vplyvy odpadov z obalov a šetriť prírodné zdroje. „V  rámci Asociácie sa snažíme postupne znižovať nielen množstvo použitého obalového materiálu a znižovať hmotnosť obalov ale aj zvyšovať mieru zberu a recyklácie použitých obalov a možnosti využitia recyklovaných materiálov pri výrobe nových fliaš. Práve recyklácia je spôsobom ako dať nápojovým obalom druhý život, aby sa čo najväčšie množstvo opäť vrátilo do výrobného cyklu,“ upresnila Lucia Morvai z Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd. Asociácia jednoznačne podporuje zvyšovanie miery zberu a recyklácie odpadu a dôslednú osvetu v tejto oblasti. „Plastový odpad sa často veľmi zjednodušene spája len s plastovými fľašami, avšak jeho zloženie je oveľa pestrejšie. Zodpovednosť za to, kde skončí  obal z plastu po spotrebovaní výrobku je na každom z nás, spotrebiteľ sa rozhoduje či sa stane odhodeným nepoužiteľným odpadom alebo surovinou pre ďalšiu výrobu ,“ hovorí Lucia Morvai.

 

Sú recyklované materiály bezpečné?

 

Tak ako pri iných materiáloch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, tak aj pri recyklovaných plastoch platia nariadenia, ktoré sú jednotné pre celú Európsku úniu. „V tomto prípade usmerňuje nakladanie s recyklovanými plastami nariadenie Európskej komisie, ktoré definuje podmienky bezpečnej výroby recyklovaných plastov na spätné použitie v potravinárskom priemysle, pričom základom pre toto nariadenie je, aby recyklačné podniky vyrábali zdravotne bezpečné plasty (PET, rPET, ale aj iné) tak, aby nepredstavovali riziko pre spotrebiteľa z dôvodu migrácie možných chemických látok,“ uviedla Ing. Milada Syčová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade – Národného referenčného centra pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami.  Na účely kontroly bezpečnosti sa zameriava Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý zabezpečuje kontrolu výrobných postupov, prostredníctvom čoho získavajú recyklačné centrá oprávnenia pre následné využitie spracovaného materiálu. Vďaka tomu sa darí eliminovať z PET fliaš zvyšky potravín/nápojov, ale aj zvyšky chemikálií, ktoré sa dostali do PET fliaš pri použití u spotrebiteľa v domácnosti alebo v zbernom koši „V súčasnosti recyklácia PET fliaš predstavuje zdravotne bezpečný proces, počas ktorého sa z použitých plastov vyrobí surovina, ktorá sa môže opäť použiť či už na výrobu PET fliaš (zdravotne bezpečných!), či textilu alebo výrobkov do automobilového priemyslu,“ doplnila na záver Milada Syčová.

 

Plasty, ktoré denne používame, nie sú sami o sebe problémom. Problémom je spôsob ako s nimi po použití naložíme. Plast je totiž aj po splnení svojho účelu cennou surovinou a nemal by končiť ako odhodený odpad. Jedným so spôsobov je aj recyklácia, možnosť  opätovného využitia materiálu v inej podobe, napríklad ako súčasť novej  fľaše, ekologické tričko, ruksak, tenisky, koberec do auta, či lavička v parku.

[1] https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/druhy-odpadu/plasty/

Twitter