Daň na sladené nápoje nevyrieši obezitu

dan na sladene napoje

Diskriminačné dane sa síce javia ako riešenie dvoch problémov jedným ťahom, ale neúmyselne vedú skôr k ich zhoršeniu. 

Diskriminačné zdanenie určitej vybranej kategórie potravín nezníži mieru obezity a nie je to ani cesta, ktorá by komplexne a zmysluplne riešila otázky týkajúce sa zdravia obyvateľstva. Doteraz vykonané výskumy, ktoré posudzovali vplyv zavedenia podobných opatrení jednoznačne preukazujú, že zdanenie vedie len k substitúcii a spotrebe nezdanených výrobkov s podobnými výživovými vlastnosťami. Obezita je vážnym, komplexným celosvetovým zdravotným problémom a odborníci sa zhodujú, že hlavnou príčinou nadmernej telesnej hmotnosti je nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie“, hovorí Lucia Morvai výkonná riaditeľka AVNM

Štúdia spoločnosti McKinsey Global Institute potvrdzuje, že postupná reformulácia a kontrola prijatých porcií sú efektívnejším nástrojom na zníženie príjmu cukrov a celkovo kalórií v strave.

Spotreba sladených nápojov v porovnaní so spotrebou minerálnej a pramenitej vody na osobu je už dnes na Slovensku nižšia, čo kopíruje celosvetový trend a zároveň sa mení aj zloženie kategórie sladených nápojov, zvyšuje sa podiel nekalorických nápojov a celkovo nápojov s nižším obsahom cukru, zatiaľ čo obezita naďalej stúpa. Výrobcovia nealkoholických nápojov prijali ambiciózne dobrovoľné záväzky, ktoré pomôžu spotrebiteľom znížiť príjem kalórií z nápojov a širokú možnosť výberu nápojov, ktoré spĺňajú nároky na zdravý životný štýl.

Odvetvie nealkoholických nápojov zohráva vedúcu úlohu pri riešení meniacich sa preferencií spotrebiteľov a výzvy EÚ na reformulácie a postupné zníženie cukru v potravinách. Spotrebitelia si stále viac uvedomujú vplyv príjmu cukrov aj kalórií zo stravy a my im vychádzame v ústrety. Podporujeme názor vedúcich svetových autorít v oblasti zdravia a výživy, podľa ktorých by ľudia mali kontrolovať aj príjem pridaného cukru – vrátane cukru z nealkoholických nápojov.

Zastávame heslo „všetko s mierou“  a súhlasíme s tým, že príliš veľa cukru a  kalórií nie sú pre nikoho dobré. Sme odhodlaní plniť si zodpovedne svoju úlohu, byť aktívnou súčasťou zmysluplných riešení, pri boji s nadváhou a obezitou:

  • – prinášať našim spotrebiteľom nápoje, ktoré uspokoja ich vysoké nároky
  • – motivovať ich k aktívnemu a zdravému životnému štýlu.

 

V sladených nápojoch je cukor nositeľom chuti, štruktúry a prirodzene prináša aj energiu. Žiadna potravina ani nápoj nie sú sami o sebe zodpovedné za nárast nadváhy ani obezity, problémom však môže byť miera v akej sa konzumujú, čiže ak skonzumujeme viac ako stíhame spáliť.

Výrobcovia sa zaviazali inovovať a postupne rozširovať svoje portfólio aj o produkty, ktoré majú menej cukru a tým aj menej celkových kalórií. Ak postupne znížime obsah cukru v nápojoch, podporíme konzumáciu nízkokalorických a nekalorických nápojov, minerálnych a pramenitých vôd, znížime tým aj celkové kalórie.  Tým prispejeme k celoeurópskej snahe o zníženie množstva prijatých cukrov zo stravy.

Zmena je ale vždy dôležitá na oboch stranách a mala by byť postupná.

  • – konzumovať potraviny a nápoje s vyššou kalorickou hodnotou v rozumnej miere
  • – pravidelne športovať.

 

Treba si uvedomiť, že nealkoholické nápoje tvoria len 3% z denného kalorického príjmu, ktorý by mal byť cca 2000 kcal. Takže záväzok bude mať zmysel len ak budú spolupracovať všetky zainteresované sektory, vláda a zodpovedný bude sám k sebe aj spotrebiteľ. Na jeho rozhodnutí záleží, čo a koľko bude jesť alebo piť. Výrobcovia mu môžu v rámci svojich možností vytvoriť alternatívy, ktoré mu budú chutiť a budú spĺňať jeho nároky na zdravý životný štýl a o ich zložení bude mať úplný prehľad z etikety.

infografika dan z cukru nepomoze obezite

Twitter