Výrobcovia nealkoholických nápojov znížia obsah pridaného cukru o ďalších 10 %

REFORMULÁCIE A INOVÁCIE NÁPOJOV_cover

Dobrovoľný záväzok prispeje k celoeurópskemu záväzku výrobcov na zníženie prijatých kalórií z nápojov do roku 2020.

V Bratislave dňa 10. októbra 2018

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd  na Slovensku sa zaviazali postupne znížiť obsah pridaných cukrov v nápojoch o ďalších 10 % do roku 2020 a prispieť tak k celkovému zníženiu prijatých kalórií z potravín.

Iniciatíva reaguje na meniace sa preferencie spotrebiteľov ako aj výzvu Európskej Komisie a členských krajín na koordinovaný prístup k reformulácii a zníženiu obsahu pridaných cukrov v potravinách a nápojoch.

V nealkoholických nápojoch zníženie obsahu pridaných cukrov priamo vedie k zníženiu ich kalorickej hodnoty. Od roku 2000 do roku 2015 sa spoločnými silami podarilo výrobcom  znížiť priemerný obsah kalórií na 100 ml nápoja o 12 %, do roku 2020 ubudne ďalších 10 %. Naplnenie tohto ambiciózneho cieľa chcú výrobcovia nealkoholických nápojov dosiahnuť:

  • – Reformuláciou – postupnou úpravou receptúr aj s použitím nekalorických sladidiel, napríklad stévie
  • – Inováciou – novými nápojmi s minimálne 30 % znížením energetickej hodnoty alebo úplne bez kalórií
  • – Zvýšením marketingovej podpory – a podielu nízkokalorických a nekalorických nápojov na trhu
  • – Motiváciou spotrebiteľov a podporou konzumácie minerálnych a pramenitých vôd
  • – Zvýšením ponuky – menších nápojových obalov pre lepšiu kontrolu prijatých porcií

 

Prijaté opatrenia tak pozitívne ovplyvnia viac ako 3 milióny ľudí na Slovensku a takmer 500 miliónov všetkých európanov.

„Plánujeme pokračovať v inováciách a rozširovaní nášho portfólia tak, aby si každý spotrebiteľ mohol pre seba vybrať nápoje, ktoré mu chutia a zároveň splnia jeho zvýšené nároky na zdravý životný štýl. Chceme prispieť svojim podielom k tomu, aby si tí, ktorí chcú obmedziť celkový príjem kalórií, mohli vybrať nealkoholický nápoj so zníženou energetickou hodnotou alebo úplne bez obsahu kalórií, a mali k dispozícii svoje obľúbené nápoje v menších obaloch, pre lepšiu kontrolu prijatých porcií“, hovorí Lucia Morvai z Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd.

Dobrovoľný záväzok výrobcov nealkoholických nápojov je prvým sektorovým záväzkom na Slovensku na podporu všeobecného cieľa EÚ na zníženie obsahu pridaných cukrov v potravinách o 10%. Asociácia výrobcov nealkoholických  nápojov a minerálnych vôd na Slovensku aktívne spolupracuje aj s Úradom verejného zdravotníctva SR v pracovnej skupine zameranej  na reformulácie a formulovanie zásad zdravej výživy s ohľadom na rizikové faktory.

Viac sa môžete dozvedieť v našej infografike:

infografika znizovanie cukru

Twitter