V čom sú dojčenské vody výnimočné?

Môžeme ich bez obáv podávať našim najmenším – a tu je vysvetlenie, prečo je to tak.

Určite viete, že naše telo je z najväčšej časti tvorené vodou. Zatiaľ, čo pre dospelého človeka to znamená asi len 65 % telesnej hmotnosti, pri novorodencovi je táto hodnota až 80 %. Také množstvo vody nie je ľahké prijať, najmä ak neviete chodiť, udržať pohár ani rozprávať. Dehydratácia je preto u detí veľmi dôležitá téma a ak ju rodič nerieši, môže viesť k závažnému poškodeniu malého organizmu.

Kým sú deti dojčené, dostávajú, samozrejme, veľkú časť tekutín od matky. No postupne, ako ich učíme prechádzať na tuhú stravu, mali by sme sa venovať aj zdravému pitnému režimu. Dieťa si v takom veku nevie vodu vypýtať samo, často v zápale hry ani nevníma smäd, a preto je vhodné podávať mu ju pravidelne a bez vyzvania.

Pitný režim každého dieťaťa je individuálny a nie je ovplyvnený len vekom, ale aj mnohými ďalšími faktormi. Do rovnice vstupujú telesná hmotnosť, zloženie a množstvo stravy, telesná aktivita, celkový životný štýl, zdravotný stav a tiež teplota aj vlhkosť prostredia.

Podľa odporúčaní European Food Safety Authority z roku 2010 by mal adekvátny príjem vody detí vyzerať nasledovne:

tabulka pitny rezim u deti

Klasická pitná voda má však štandardy a limity nastavené pre bežnú populáciu – tvorenú dospelými ľuďmi, pre ktorých je absolútne bezpečná. Detské telo ale funguje trochu inak a na mnohé látky reaguje oveľa citlivejšie. Zvýšenú pozornosť si vyžadujú najmä dusičnany a sodík, ktorý môže vznikať aj ako vedľajší produkt pri používaní niektorých filtrov.

vtipne vystrasene, prekvapene dieta

Žiaľ, niektoré z týchto látok neodstránime ani varom, a preto pediatri aj odborníci z orgánov verejného zdravotníctva odporúčajú pre prípravu stravy a pitný režim dojčiat dojčenskú vodu.

Pre deti je dojčenská voda vhodnejšia než pitná

Kombinuje totiž niekoľko významných faktorov:

– neobsahuje chlór

– limit pre obsah dusičnanov má nastavený až 4-krát nižšie, na maximálnu hodnotu 10mg/l

– sú na ňu kladené celkovo prísnejšie kvalitatívne požiadavky

– môžeme ju vysledovať od fľašky až priamo k zdroju

– na každej etikete nájdeme podrobné zloženie vody

– je vhodná na priamu prípravu stravy aj bez prevarenia, ak prirodzene neobsahuje oxid uhličitý (CO2). V opačnom prípade je informácia o potrebe odstránenia CO2 uvedená na etikete

– má vyvážené zloženie minerálov a stopových prvkov, ktoré dieťa potrebuje pre správnu funkciu organizmu a sú prítomné v množstve, ktoré ho nezaťaží. Ak sa chcete o limitoch pre stopové prvky dozvedieť viac, môžete ich nájsť v tomto výnose Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

– je teda vhodná aj pre tehotné a dojčiace matky

matka koji dieta v parku

Ako môžete mať istotu, že je voda s označením „dojčenská“ naozaj vhodná pre vaše bábätko?

Ako vidíte, pramenitá voda musí spĺňať celý zoznam podmienok, aby mohla získať označenie „dojčenská“ alebo „vhodná na prípravu stravy pre dojčatá“. Je to pomerne náročný a zdĺhavý proces.

Zdroj sa najskôr sleduje, aby sme zistili, či je voda mikrobiologicky bezchybná. Musí mať stále chemické zloženie a spĺňať prísne kritéria stanovené pre dojčenskú vodu.

Až keď sa zdroj preukáže ako vhodný, obvodný úrad životného prostredia ho schváli a stanoví jeho účel. V jeho okolí tiež vyhradí ochranné pásma, aby kvalitu vody nemohlo naozaj nič poškodiť –  napríklad nežiadúca poľnohospodárska činnosť. Voda sa odvtedy vždy musí plniť v pôvodnom zložení, tak ako bola vytvorená prírodou. Nesmie sa do nej pridávať chlór ani iný spôsob dezinfekcie vody.

Dodržiavanie týchto podmienok kontrolujú samotní výrobcovia aj kontrolné orgány pravidelnými rozbormi 1- až 4-krát ročne, podľa objemu plnenej vody.

Keď toto všetko voda splní, môžete si byť istí, že je pre vás a vaše dieťa ideálnou voľbou pre doplnenie tekutín.

dieta pije vodu z flasky

Prečo sa dojčenská voda teda balí do PET fliaš?

Balí sa do nich, pretože je to najbezpečnejšia a najpraktickejšia forma skladovania. Na internete sa síce nachádza množstvo nepodloženým informácií a bulvárnych článkov, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo látky s názvom Bisfenol A, no ten sa pri výrobe PET vôbec nepoužíva.

Je to organická chemická zlúčenina známa pod označením BPA, ktorá sa používa pri výrobe tvrdých plastových obalov vyrobených z PC – polykarbonátu. Z PC sa vyrábajú napríklad umelohmotné dózy alebo klasické dojčenské fľaše. Za bežného použitia sa dokonca ani z nich neuvoľňuje a nie je nebezpečný, no pre istotu bol v roku 2011 zakázaný na použitie v produktoch pre deti do jedného roka.

Nedávno sme o prísnych podmienkach, pri ktorých sa kontroluje výroba PET fliaš, napísali dlhší článok a pripravili sme aj infografiku pre ľahšie zapamätanie.

Pre zachovanie bezpečnosti fliaš stačí, ak budete dodržiavať podmienky skladovania uvedené na etikete.

Twitter