Reakcia AVNM na návrh smernice Európskej komisie o znížení vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku používajú rôzne druhy obalov vrátane skla, PET fliaš, hliníkových plechoviek, či nápojových kartónov. AVNM je dlhodobo súčasťou širšej diskusie a chceme aktívne prispieť k tomu, aby nielen plastové fľaše, ale aj ostatné nápojové obaly boli udržateľnejšie. Našou ambíciou je zvyšovať podiel vyzbieraných nápojových obalov a ich následná recyklácia, aby sa každému obalu mohol dať nový účel a neskončil na skládke, v lese alebo pri ceste.

Reakcia AVNM na návrh smernice Európskej komisie o znížení vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Twitter