Asociácia podporí pitným režimom Európske mesto športu 2018

Po Banskej Bystrici, ktorá minulý rok bola nositeľom titulu Európske mesto športu 2017, sa Európskym mestom športu 2018 stala Nitra. Keďže neoddeliteľnou súčasťou pohybu a fyzickej aktivity je aj správny pitný režim, rozhodli sme sa za pomoci našich členov podporiť Nitru a poskytnúť nápoje a minerálne vody. Veríme, že dodajú potrebnú energiu a množstvo minerálov nevyhnutných pri športovom výkone počas celého roka.

Tlačová správa partnerstvo EMŠ 2018

Twitter