Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd si plne stojí za kvalitou a bezpečnosťou minerálnych a pramenitých vôd

PET fľaše sú v súčasnej dobe jedným z najkontrolovanejších materiálov vôbec a na základe poznatkov, ktoré sú k dispozícii sa považujú za „bezpečné“, t.j. neuvoľňujú sa z nich látky do balených vôd v takých množstvách, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí. Celé stanovisko AVNM k publikovanej štúdii ORB Media o obsahu mikroplastov v balených vodách nájdete tu:

AVNM k bezpečnosti balenej vody

 

Twitter