V horúcich letných dňoch číha na ľudí dehydratácia

Horúce dni, ktoré nastupujú už od júna, lákajú ľudí na trávenie času mimo domovov. S horúčavami je však spojené aj riziko dehydratácie, ktorá znamená znížený obsah vody v tele. Najrizikovejšími skupinami sú najmä malé deti a starší ľudia. Najjednoduchšou prevenciou pred dehydratáciou je vyhýbanie sa priamemu slnku a pravidelné dopĺňanie obsahu vody v tele správnym pitným režimom.

Nebezpečenstvo dehydratácie hrozí najmä najmenším deťom a starším osobám (seniorom), no nevyhýba sa ani zdravým dospelým ľuďom. Medzi prvé prejavy zníženej hydratácie patrí tmavšia farba moču. Pocit smädu patrí už medzi mierne pokročilejšie prejavy nedostatku tekutín, ktorý určite netreba podceňovať. Suché sliznice (jazyk sa lepí na podnebie) a zreteľne znížená pružnosť pokožky môžu byť už prejavmi vystupňovanej dehydratácie.

Pitný režim v horúcich dňoch
„V prípade správneho pitného režimu sa v prvom rade treba vyhnúť jednotným tabuľkám, ktoré stanovujú univerzálny objem pitného režimu platný pre všetkých,“ zdôrazňuje odborník na výživu, gastroenterológ Peter Minárik. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že každý by mal prijať 0,4 dcl tekutín na 1 kg váhy. Dôležité je však nevypiť menej ako dva litre vody denne, pričom s rastúcim teplom by malo rásť aj dopĺňanie tekutín. Najmä v horúcich dňoch sa odporúča zvýšiť príjem tekutín aj konzumáciou čerstvého ovocia a zeleniny. Piť by sa malo pravidelne, nie až vtedy, keď prichádza pocit smädu.

Pre výpočet množstva tekutín, ktoré potrebuje vypiť dospelý človek v priebehu 1 dňa, sa zvykne množstvo kilogramov telesnej hmotnosti vynásobiť číslom 40. To znamená, že na každý kg telesnej hmotnosti treba vypiť 40 ml tekutiny:

70 kg vážiaci človek má teda prijať 40 x 70 = 2 800 ml, t.j. 2,8 l tekutiny denne.

Pri zvýšených stratách telesných tekutín, napríklad potením, nároky na denný príjem tekutín dosť významne stúpajú. Deti majú ešte väčšie nároky na príjem tekutín ako dospelí:
– V literatúre sa udáva potreba 60 ml tekutín na 1 kg telesnej hmotnosti u 7 – 10 ročných detí
– 50 ml tekutín u 10 – 13 ročných detí
– U 14 ročných a starších detí a dospievajúcich je potreba príjmu tekutín ako u dospelých, t. j. 40 ml tekutín na 1 kg telesnej hmotnosti

Voda a iné nápoje
Najdôležitejším nápojom v letných horúčavách by mala byť vždy kvalitná voda, minerálna alebo pramenitá . „Sladené nápoje a ovocné šťavy vzhľadom na vyšší obsah cukru majú tvoriť iba menší podiel z celkového denného pitného režimu. Ani v tropických dňoch však nie je nutné sa im úplne vyhýbať. Pre podporu pitného režimu sa odporúča, aby sa riedili s vodou,“ uvádza odborník Peter Minárik. Naopak, vyhnúť by sme sa mali veľmi studeným tekutinám, ktoré organizmus zaťažujú. V horúcich dňoch sú pre pitný režim vhodnejšie nápoje s izbovou teplotou, ktoré telo najlepšie osviežia a hydratujú.

Letné dni však nie sú len o ležaní pri vode, ale aj o rôznych športových aktivitách, vonku a pri vyšších teplotách.

„Pre správnu hydratáciu je preto dôležité aj dopĺňanie elektrolytov ako sodík a draslík, ktoré sa strácajú pri potení a zvýšiť príjem minerálnej vody s obsahom sodíka, prípadne kombinácia s nápojmi s obsahom sacharidov a elektrolytov,“ uviedla Lucia Tomišová, výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku.

V dodržiavaní pitného režimu by sme sa však mali vždy riadiť signálmi vlastného tela, ktoré nám dá vedieť, či náš pitný režim je dostatočný.

Ako dodržiavajú pitný režim Slováci?
Z on-line prieskumu agentúry TNS Slovakia zrealizovanom na vzorke 600 respondentov v januári 2016 vyplýva, že vyše tretina (36%) Slovákov nedodržiava odporúčaný pitný režim. V dodržiavaní pitného režimu sú športovci vzorovejší. Medzi nimi je 69 % tých, ktorí dodržiavajú alebo skôr dodržiavajú pitný režim, naopak medzi respondentmi, ktorí nešportujú, dodržiava alebo skôr dodržiava pitný režim iba 54 % opýtaných.

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku
AVNM je záujmovým združením právnických osôb, ktoré zastupuje najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku. Jeho cieľom je spolupôsobiť pri vytváraní legislatívneho prostredia, priaznivého pre podnikateľské a investičné aktivity v nealko priemysle a v potravinárstve podporovať rozvíjanie pitného režimu, dôležitého faktora zdravia obyvateľstva.

Twitter