Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd žiadajú zásah štátu v prípade Carrefoure

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku so znepokojením sledujú vývoj situácie ohľadne spoločnosti Retail Value stores, ktorý zastrešuje na Slovensku sieť piatich predajní Carrefoure a žiadajú, aby v tejto kritickej situácii zasiahol štát formou odkúpenia pohľadávok dodávateľov.

„Povolenie reštrukturalizácie spoločnosti Retail Value stores, vážne ohrozuje vymožiteľnosť pohľadávok dodávateľov, ktoré môžu podľa predbežných odhadov pre sektor nealkoholických nápojov prevyšovať niekoľko stotisíc eur“, hovorí Lucia Tomišová, výkonná riaditeľka AVNM.

Po skúsenostiach z uplatňovania pohľadávok v reštrukturalizácii z minulosti, majú výrobcovia nápojov odôvodnené obavy, že dodávatelia dostanú od spoločnosti len zanedbateľné percentá z dlžnej sumy. Vytváranie prostredia, ktoré umožňuje, aby obchodný partner neplatil za tovary a služby, dlhodobo zakrýval svoje problémy a následne sa zbavil svojich záväzkov, považujú za veľmi nebezpečné pre podnikateľské prostredie na Slovensku. „V tejto situácii považujeme za primerané, aby sa štát zastal dodávateľov nápojov a ponúkol im odkúpenie ich pohľadávok“, dodala Lucia Tomišová.

Twitter