PKS: „Chlieb ani makovku si deti v školskom bufete nekúpia“

V Bratislave 1.10.2014 – Potravinárska komora Slovenska (PKS) žiada poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili návrh Renáty Zmajkovičovej, ktorým chce obmedziť predaj takmer všetkých potravín v školských bufetoch. Schválenie návrhu v rámci školského zákona ako je predložený na rokovanie Národnej rady SR spôsobí zákaz predaja aj takých potravín, ktoré v žiadnom prípade nie je možné považovať za nezdravé. Napríklad celozrnné pečivo, či obyčajnú makovku. Poslanecký návrh sa na jednej strane odvoláva na ochranu zdravia u detí neopiera sa však o žiadne odborné závery týkajúce sa zdravia a potravín a nepredchádzala mu žiadna odborná diskusia.

Potravinárska komora Slovenska (PKS) chce upozorniť, že po prijatí obdobnej reštrikcie v Rumunsku a v Maďarsku nebol zaznamenaný pokles odbytu cukroviniek, predaj sa len presunul na predajné miesta umiestnené v blízkosti škôl.

Nedostatkom návrhu podpredsedníčky NR SR Renáty Zmajkovičovej je, že sa neopiera o žiadne odborné závery. Problémom nie je, ktorá potravina je a ktorá nie je zdraviu prospešná, ale vyvážená strava a vyvážený príjem a výdaj energie. Hodnotenie potravín z pohľadu ich nutričných vlastností je veľmi zložité a dodnes sa na tom nezhodli ani odborníci na úrovni Európskej komisie.

PKS si plne uvedomuje význam vyváženej stravy a zdravého životného štýlu, najmä pokiaľ ide o výživu detí a mládeže, ktorá sa formuje už od útleho veku. To je dôvod, prečo sa PKS angažuje vo vzdelávaní žiakov základných škôl. S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj s podporou Úradu verejného zdravotníctva SR a Kancelárie WHO na Slovensku PKS organizuje pre žiakov piatych tried základných škôl už štvrtý ročník súťažného internetového vzdelávacieho kurzu „Hravo ži zdravo“.

„Potravinársky priemysel iniciuje a podporuje široký rozmer aktivít, ktoré majú poukázať na zodpovedný výber potravín a nápojov, a to najmä v ponuke na školách,“ hovorí Daniel Poturnay, prezident PKS a dodáva: „Príkladom je záväzok priemyslu na európskej úrovni o obmedzení reklamy zameranej na deti vo veku 6 až 12 rokov len na také potraviny a nápoje, ktoré spĺňajú špecifické vedecky overené výživové kritériá a môžu byť súčasťou vyváženého jedálnička.“

PKS pripomína, že predaj pre školy nevhodného sortimentu tovaru, ktorým sú alkoholické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu a chinínu a tabakové výrobky, v školských bufetoch a automatoch už je zakázaný iným predpisom. Uvedenú reguláciu považuje PKS popri dobrovoľných záväzkoch potravinárskeho priemyslu za dostatočný spôsob zvyšovania účinnosti domácej a školskej výchovy detí a mládeže k zdravému životnému štýlu.

„Ak sa dieťa nestihne ráno najesť doma, čo si bude môcť kúpiť v školskom bufete, ak sa v ňom nebude môcť predávať syr, chlieb, celozrnné pečivo alebo aj makovka?,“ pýta sa Daniel Poturnay a pripomína: „Prijatím reštrikcie predkladateľ návrhu zákona nedosiahne obmedzenie spotreby sortimentu potravín, ale dosiahne len presun predaja zo školských bufetov do predajní, ktoré budú následne zriadené v tesnej blízkosti škôl a školských zariadení.“

PKS zastáva názor, že správne stravovacie návyky možno dosiahnuť výlučne vzdelávaním detí, a to od najútlejšieho veku. Deti by mali byť vedené k ich získaniu komplexne, ako v rodine, tak aj v škole. Budovať návyky na zdravé stravovanie u detí je dôležité aj preto, lebo je veľká pravdepodobnosť, že tieto návyky budú dodržiavať aj vtedy, keď už budú dospelí. V rámci vzdelávania detí a dospelých v oblasti zdravého životného štýlu by sa určite mal viac angažovať štát. Reštrikciou sa úspech určite nedosiahne.

Twitter