Organizácia FoodDrinkEurope víta posudok EFSA k aspartámu

(10.12.2013) Organizácia FoodDrinkEurope, ktorá reprezentuje európsky potravinársky a nápojový priemysel, víta zrozumiteľnosť odborného posudku EFSA potvrdzujúceho bezpečnosť aspartámu.

Aspartám je jednou z najdôkladnejšie skúmaných prísad, na ktorú vypracovali posudky už mnohé národné, európske aj svetové organizácie vrátane JECFA, FDA, SCF a EFSA* v Európe a vo svete. Komplexný posudok, ktorý bol včera zverejnený, opäť potvrdzuje bezpečnosť aspartámu a poskytuje jasné stanovisko pre všetkých podnikateľov v oblasti potravinárskeho a nápojového priemyslu.

FoodDrinkEurope víta predovšetkým záver Skupiny ANS** EFSA, ktorý potvrdzuje bezpečnosť prijateľného denného príjmu (acceptable daily intake, ADI), ktorý je pre verejnosť i naďalej bezpečný. Spotrebitelia sa nemusia obávať bezpečnosti aspartámu, keďže tá bola podložená relevantnými vedeckými dôkazmi.

Pre podrobnejšie informácie:
Eleni Giannakaki
Communications Manager
Tel.: +32 2 508 10 24
e.giannakaki@fooddrinkeurope.eu

Fintan Hastings
EP Relations & Communications Manager
Tel.: +32 2 549 56 03
f.hastings@fooddrinkeurope.eu

* Spoločná odborná komisia pre potravinové prísady (JECFA) dvoch agentúr OSN (FAO a WHO), Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA), Vedecký výbor pre potraviny (SCF) a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
** Pracovná skupina pre potravinárske prídavné látky a zdroje živín pridávané do potravín patriaca pod EFSA

Twitter