Spoločnosť Coca-Cola a Svetový fond na ochranu prírody rozširujú partnerstvo a vyhlásili nové ekologické ciele

Coca-Cola v rámci partnerstva stanovuje ambiciózne celosvetové ciele v oblasti vody, klímy, obalov a poľnohospodárstva.

ATLANTA, 9. júla 2013 – Spoločnosť Coca-Cola a Svetový fond na ochranu prírody World Wildlife Fund (WWF) oznámili nové, odvážne ciele v oblasti životného prostredia a rozšírené partnerstvo. Tieto ambiciózne ciele, ktoré dopĺňajú ďalšie záväzky spoločnosti Coca-Cola ohľadom blahobytu a spoločenstva, zverejnené začiatkom tohto roka, sa zamerajú na trvalo udržateľné hospodárenie s vodou, energiou, na používanie obalov a rovnako aj na trvalo udržateľné zdroje poľnohospodárskych surovín do roku 2020.

Spoločnosť Coca-Cola a WWF sa v nadväznosti na počiatočné úspechy dohodli na predĺžení svojho úsilia o splnenie ambicióznych nových cieľov ochrany a výkonu, so súčasnou podporou integrácie hodnoty prírody do rozhodovacích procesov a so zjednotením vplyvných partnerov pro riešenie spoločných celosvetových problémov životného prostredia.

„V spoločnosti sme sa hlboko zaviazali spolupracovať s partnermi na riešení našich spoločných environmentálnych problémov a zodpovedne spravovať zdroje na našej planéte,“ povedal Muhtar Kent, predseda a výkonný riaditeľ spoločnosti The Coca-Cola Company.

„Práve keď čelíme svetu so značne využívanými zdrojmi a s rastúcimi celosvetovými nárokmi na potravu a vodu, musíme hľadať riešenia, ktoré spájajú vzájomné výhody pre biznis, spoločenstvá a prírodu. Spolupráca s WWF bude aj naďalej výzvou pre našu spoločnosť presadzovať naše programy trvalej udržateľnosti a odborné znalosti WWF budú nástrojom na dosiahnutie našich cieľov v oblasti životného prostredia, z ktorých niektoré nám pomôžu nastaviť.“

„Sme svedkami nebývalých nárokov na prírodné zdroje po celom svete. Ak by sme pokračovali bez zmien, ocitlo by sa všetko v ohrození, vrátane životaschopnosti podnikaní,“ povedal Carter Roberts, prezident a výkonný riaditeľ Svetového fondu na ochranu prírody (WWF, World Wildlife Fund). „Tieto problémy je možno vyriešiť iba spoločným úsilím a naša spoločná práca so spoločnosťou Coca-Cola preukázala, že spolupráca môže zosilniť a urýchliť vplyv, ktorý potrebujeme.“

V rámci obnoveného a rozšíreného partnerstva spoločnosť Coca-Cola (a takmer 300 výrobných a distribučných partnerov vo viacero než 200 krajinách) a WWF stanovili nové ciele environmentálnej udržateľnosti pre rok 2020, medzi ktoré patrí:

1. Zlepšiť hospodárenie s vodou o 25 %. Spoločnosť Coca-Cola zvýši účinnosť využitia vody na liter výrobku prostredníctvom pokrokov prevádzky v rámci celého systému spoločnosti Coca-Cola. Tento cieľ dopĺňa 21,4 percent zlepšenia účinnosti využitia vody, ktoré boli dosiahnuté od roku 2004 do roku 2012.

2. Pomoc zabezpečiť zdravé a odolné sladkovodné systémy. Coca-Cola a WWF budú rozširovať svoje spoločné úsilie o ich ochranu do 11 kľúčových regiónov na piatich kontinentoch, vrátane povodí riek Amazonky, Koshi, Mekong, Rio Grande/Bravo, Yangtze a Zambezi a oblastí Veľkej koralovej bariéry a koralového útesu Mesoamerican Reef, a do kľúčových regiónov v Amur-Heilong, Atlantic Forests a Northern Great Plains.

3. Zníženie emisií CO2, vloženého do „nápoja v ruke“, o 25 %. Coca-Cola bude usilovať o zníženie emisií skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci, pričom bude komplexne znižovať uhlíkovú stopu vo svojich výrobných procesoch, v obaloch, vo vozovom parku, v chladiacich zariadeniach a pri získavaní surovín.

4. Zodpovedný zdrojový materiál pre obaly PlantBottle™. Coca-Cola bude spolupracovať s WWF na posúdení environmentálnej a sociálnej výkonnosti rastlinných materiálov na potenciálne využitie na obaly PlantBottle™. To umožní spoločnosti splniť jej cieľ využiť do roku 2020 až 30 percent rastlinných materiálov na všetky PET plastové fľaše.

5. Udržateľné zdroje kľúčových poľnohospodárskych surovín. Coca-Cola bude usilovať o trvalo udržateľné zdroje kľúčových surovín, vrátane cukrovej trstiny, cukrovej repy, kukurice, čaju, kávy, palmového oleja, sóji, celulózy a papiera a pomarančov. Coca-Cola tiež stanovila zásady udržateľného poľnohospodárstva a bude spolupracovať s WWF na zavedení týchto zásad pre uvedené komodity do systému spoločnosti Coca-Cola. Okrem toho Coca-Cola tiež usiluje o trvalo udržateľné zdroje citrónov, hrozien, jabĺk a máng.

Spoločnosť Coca-Cola okrem cieľov podporovaných partnerstvom s WWF znovu zdôraznila a rozvinula svoje ciele obnovovania zásob vody a znovu využitia obalov. Tieto ciele zahŕňajú:

6. Obnoviť 100 % použitej vody. Coca-Cola vráti vyčistenú vodu zo svojich výrobných procesov späť do životného prostredia na úrovni, ktorá podporuje život vo vodnom prostredí, a obnoví vodu použitú vo svojich hotových nápojoch v rámci ďalších komunitných vodných projektov s partnermi vo viac ako 100 krajinách sveta. Obnova vody vo spoločnosti Coca-Cola sa k dnešnému dni odhaduje na 52 percent výrobného objemu v rámci 468 projektov.

7. Na rozvinutých trhoch dosiahnuť 75% miery recyyklácie fliaš a plechoviek. Coca-Cola bude spolupracovať s priemyselnými a miestnymi organizáciami na vytvorení základných informácií a bude pracovať na zvýšení využitia a recyklácie na rozvíjajúcich sa trhoch. Spoločnosť bude pokračovať v znižovaní množstva materiálov a energie používaných v obaloch, a takisto v používaní recyklovateľného aj obnoviteľného obsahu.

The Coca-Cola Company a WWF od roku 2007 spoločne pracovali na zachovaní a ochrane zdrojov sladkej vody po celom svete a na zvýšení efektívnosti prevádzkovania spoločnosti Coca-Cola. Partnerstvo k dnešnému dňu viedlo k výrazným ekologickým prínosom, vrátane zlepšenia ekologického stavu sedmi svetovo najdôležitejších sladkovodných zásobární na piatich kontinentoch, poskytnutia podpory pri zlepšení systémového hospodárenia s vodou o 20 percent, predchádzania vzniku 5 miliónov ton emisií CO2 v rámci celosvetových výrobných operácií spoločnosti Coca-Cola a podporovania trvalo udržateľnej poľnohospodárskej praxe v dodávateľskom reťazci spoločnosti.

Twitter