6. Slovenská kooperačná burza 2012

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu organizuje pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a za účasti premiérov Slovenskej republiky a Bulharskej republiky v dňoch 13. – 14. novembra 2012 medzinárodné podujatie „6. Slovenskú kooperačnú burzu 2012“ v priestoroch areálu Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.

http://www.sario.sk/?6-slovenska-kooperacna-burza-2012

Twitter