Spoločenská zodpovednosť výrobcov nealkoholických nápojov a obchodu

Bratislava, 29.november 2011 – V hoteli Holiday Inn, v rámci konania konferencie Intraco Special, zástupcovia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku a zástupcovia Zväzu obchodu cestovného ruchu SR slávnostne podpísali Deklaráciu spolupráce o spoločenskej zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

Nosnou témou XII. ročníka Konferencie Intraco Special, bolo búranie mýtov v oblasti výroby, obchodu, manažmentu a marketingu. Hlavným cieľom stretnutia, kedy sa za jedným stolom stretli zástupcovia výroby, obchodu a štátnej správy, bola diskusia o mnohých “mýtoch“ s ktorými sa denne stretávajú a hľadanie spôsobov ako ich spoločne „zbúrať“. Jedným zo spôsobov ako dosiahnuť na tomto poli úspech, je jednoznačne spolupráca v oblastiach, ktoré výrobcov nápojov a obchodníkov spájajú a tou je zodpovednosť voči spotrebiteľovi.

Pri tejto príležitosti zástupcovia Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku (AVNM) a Zväzu obchodu a cestovného ruchu (ZOCR SR) iniciovali vznik Deklarácie spolupráce a spoločne sa podpisom prihlásili k spoločenskej zodpovednosti voči spotrebiteľovi vo viacerých oblastiach spoločného záujmu.

„Spoločnou snahou je posilňovať pozitívne aspekty vzájomných vzťahov výrobcov nápojov a obchodníkov, prezentovať ich ako serióznych partnerov pre spotrebiteľov a zvýšiť ich dôveru v kvalitu výrobkov “, povedal predseda AVNM Marian Pavelka.

 

Twitter