Výrobcovia nealkoholických nápojov musia čeliť novým výzvam

Bratislava, 24.5.2011 – V hoteli Apollo sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku – AVNM, v rámci ktorého členovia pozitívne zhodnotili stúpajúci trend v spotrebe nealkoholických nápojov a minerálnych vôd avšak pomenovali aj nové výzvy, spôsobené rastom cien materiálových vstupov na svetových trhoch, ktorým sa už nedá čeliť pri zachovaní súčasných spotrebiteľských cien.

„Konkurencieschopnosť slovenského nealkoholického priemyslu, odstraňovanie administratívnych prekážok a aktívna podpora rozvoja pitného režimu ako dôležitého faktora zdravia obyvateľstva bude aj naďalej prioritou Asociácie“, povedal predseda AVNM Marián Pavelka.

Spotreba nealkoholických nápojov na jedného obyvateľa mala v roku 2010 celkovo stúpajúcu tendenciu. Priemerný Slovák zvýšil podľa predbežných odhadov spotrebu nealkoholických nápojov celkom o 3,1 l, čiže na 228,2 l. „Všeobecne sme pozorovali pozitívny nárast, v porovnaní s rokom 2009, vo všetkých kategóriách nealkoholických nápojov ale najviac sa darilo kategórii energetických nápojov, ovocných štiav a ľadových čajov“, zhodnotila Lucia Tomišová, výkonná riaditeľka AVNM.

Ceny nealkoholických nápojov pôjdu hore, drastické zvyšovanie cien vstupov pre nealkoholický priemysel sa prejaví v konečnej spotrebiteľskej cene nápojov na pulte.

Twitter