Ceny nealkoholických nápojov pôjdu hore, drastické zvyšovanie cien vstupov pre nealkoholický priemysel sa prejaví v konečnej spotrebiteľskej cene nápojov na pulte

Drastické zvyšovanie cien vstupov pre nealkoholický priemysel sa prejaví v konečnej spotrebiteľskej cene nápojov na pulte.

Bratislava (31.marec 2011) – Rast cien materiálových vstupov pre nealkoholický priemysel na svetových trhoch dosiahol historické maximum. Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku ( AVNM) očakáva nárast spotrebiteľských cien nealkoholických nápojov a minerálnych vôd.

Celosvetový nárast cien granulátu na výrobu PET predliskov, cena cukru, ceny pohonných látok a energií dosiahli hranicu, ktorá sa zákonite musí prejaviť aj na konečnej spotrebiteľskej cene nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na slovenských pultoch.

„V trhovom mechanizme neexistuje spôsob ako by sa nárast cien vstupných surovín nepremietol do cien samotných produktov. Ak si porovnávame nárast cien reálnych vstupov pre výrobu nealkoholických nápojov, ktorý sa medziročne zvýšil takmer o 20% oproti minulému roku a uvedomíme si, že ceny na pultoch sa oproti decembru 2010 zvýšili ani nie o 3%, musíme bohužiaľ skonštatovať, že tento trend je pre výrobcov ďalej dlhodobo neudržateľný“, konštatuje Mgr. Lucia Tomišová, výkonná riaditeľka AVNM.

Vývoj cien vstupných surovín pre výrobu obalov ako aj samotných nápojov na svetovom trhu výrazne ovplyvňuje výrobu nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku.

Plastové fľaše sa bežne vyrábajú z tzv. PET predliskov, ktoré sú vyrábané z PET granulátu. Cena za tonu materiálu dosiahla v medziročnom porovnaní 2009 a 2010 nárast približne o 19%. Rastúci trend potvrdzuje aj marcové porovnanie 2010 a 2011, ktoré ukazuje takmer 39% nárast ceny. Tomuto trendu výrazne dopomohol aj fakt, že v dôsledku vlaňajšej neúrody bavlny v juhovýchodnej Ázii, je akútny nedostatok tejto komodity najmä v textilnom priemysle, ktorý ako alternatívu začal využívať polyester. To má za následok, že tlak na cenu PTA, suroviny na výrobu PET granulátu, už diktuje polyester a nie naopak, ako tomu bolo po minulé roky. Navyše nedostatok alternatívnej suroviny v podobe regranulátu, ktorá umožňovala tlačiť ceny PET predliskov smerom nadol, spôsobuje absolútnu absenciu potenciálneho manévrovania s cenou PET predlisku.

Ďalším významným vstupom pre výrobu nealkoholických nápojov je jednoznačne cukor, ktorého cena medziročne vzrástla o viac ako 100%. „V prípade, že vývoj situácie na trhu s cukrom bude pokračovať, môže sa ľahko stať, že výrobcovia, ktorí si neurobili zásoby resp. dodávku cukru nemajú zmluvne dlhodobo pokrytú, nebudú mať v lete možnosť si cukor kúpiť vôbec, nie pre jeho vysokú cenu, ale preto, že jednoducho nebude“, dodáva Mgr. Lucia Tomišová, výkonná riaditeľka AVNM.

Ak si teda spojíme zvýšené náklady na vstupné suroviny, aj to len v najvýznamnejších položkách, ako sú PET granulát, cukor a pohonné látky, ktoré zatiaľ neboli premietnuté do odbytových cien, môžeme podľa nášho predpokladu očakávať že finálna spotrebiteľská cena nealkoholických nápojov a minerálnych vôd by mohla narásť približne o 10% až 15%, v závislosti od druhu nealkoholického nápoja.

Twitter