Svetový deň vody je venovaný vode v mestách

Slováci vypili za minulý rok 375 miliónov litrov minerálnej a pramenitej vody

Bratislava 17. marec 2011 – Od roku 1993, kedy ľudia na celom svete po prvýkrát oslávili deň vody, si pripomíname význam „modrého zlata“ každoročne práve 22. marca. Tohtoročný Svetový deň vody sa nesie v duchu hesla „Voda pre mestá: reakcia miest na výzvy.“ (Water for cities: responding to the urban challenge). Dostatok zdravej čistej vody je pre nás nevyhnutnosť, bez ktorej nevydržíme ani týždeň. Pri každodennom zhone, ktorým je dnešný človek „mestského typu“ povestný, je preto dôležité dbať na dostatočný prísun kvalitnej čistej vody a mať ju stále poruke.

Voda predstavuje polovicu až tri štvrtiny hmotnosti ľudského tela, nachádza sa v každej jeho bunke. Zatiaľ čo u dospelých tvorí asi 60 % telesnej hmotnosti, u dojčiat je to až 75 %. Už pri minimálnej strate 2% vody z organizmu sa znižuje telesná a duševná výkonnosť, zhoršuje sa koncentrácia, 10% straty vody z organizmu predstavuje vážne poškodenie zdravia s trvalými následkami a 20% poklesu hydratácie môže spôsobiť až smrť.

„V roku 2010 vypili Slováci podľa predbežných štatistík viac ako 375 miliónov litrov čistej pramenitej a minerálnej vody, čiže približne 70 litrov balenej vody na hlavu. Pozitívny rastúci trend bol zaznamenaný rovnako v okolitých krajinách, nakoľko spotreba minerálnych a pramenitých vôd vzrástla v krajinách východnej Európy o 1,6%“, uviedla výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd Lucia Tomišová.

Vo všeobecnosti platí, že dospelý človek by mal vypiť cca 20 – 40 ml tekutín na 1 kg telesnej hmotnosti za 24 hodín, čo je cca 2 až 3 l tekutín denne, rozložených do pravidelných dávok. Ľudský organizmus je odkázaný na neustály prísun vody tak, aby jej obsah v tele zostával prakticky konštantný.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije dnes až 70 percent Európanov v mestách. Odhaduje sa, že v roku 2030 šesť z desiatich ľudí bude žiť v mestskej aglomerácii a do roku 2050 to bude až sedem z desiatich. Proces urbanizácie so sebou popri vysokej koncentrácii ľudí na malom priestore prináša množstvo komplikácií, ktoré sa môžu negatívne odraziť na ľudskom zdraví. Jedným zo základných faktorov je aj dostatok kvalitnej čistej pitnej vody.

Z pohľadu vody patrí Slovensko k veľmociam. Na našom území sa nachádza okrem veľkých zásob kvalitnej podzemnej vody aj viac ako 1 700 liečivých a minerálnych prameňov, vďaka ktorým máme dostatok zdraviu prospešnej vody. Za najkvalitnejšie zdroje na pitie sú považované najmä vody z podzemných, prírodných zdrojov, ktorých zloženie je stabilné a nie je potrebná ich ďalšia úprava. Za kvalitou vody totiž nestačí vidieť iba jej základnú mikrobiologickú neškodnosť ale aj prítomnosť, resp. neprítomnosť minerálnych látok, ktoré sú v nej rozpustené.

Niekoľko zaujímavých údajov a čísiel súvisiacich s vodou a urbanizáciou:
– každú sekundu vzrastie mestská populácia o 2 osoby
– v rozvojovom svete sa každý mesiac pripája k mestskej populácii 5 miliónov obyvateľov
– 27% mestskej populácie v rozvojových krajinách nemá v dome prístup k pitnej vode
– 250 až 500 m3 pitnej vody uniká každý rok z distribučného systému mnohých veľkomiest
– človek, ktorý žije v neformálnom osídlení v Nairobi, platí 5 až 7 krát viac za liter vody ako priemerný občan Severnej Ameriky
– do roku 2050 sa očakáva nárast svetového mestského obyvateľstva na dvojnásobok, z 3,3 miliárd v roku 2007
– 1,5 miliardy ľudí nemá prístup k bezpečnej vode
– znečistená voda je zodpovedná za 80% percent všetkých chorôb a úmrtí v rozvojových krajinách
– chlapci a dievčatá z rozvojových krajín pijú 30 až 50-krát menej vody ako my
– asi 6 000 detí denne zaplatí životom za nedostatok pitnej vody
– zaujímavosti o vode na stránke www.copijeme.sk <http://www.copijeme.sk/>
– strata 2% vody z organizmu znamená zníženie telesnej a duševnej výkonnosti
– 10% straty vody z organizmu predstavuje vážne poškodenie zdravia s trvalými následkami a 20% poklesu hydratácie môže spôsobiť až smrť
– 375 miliónov litrov pramenitých a minerálnych vôd vypili Slováci v roku 2010
– priemerný Slovák vypil v roku 2010 viac ako 70 litrov čistej pramenitej a minerálnej vody
– viac ako 51 600 miliónov litrov pramenitých a minerálnych vôd vypili v roku 2009 obyvatelia Európskej 24-ky.

Twitter