Slováci si stále potrpia na kvalitný pitný režim

Bratislava, 16. Február, 2011 – Napriek kríze, spotrebitelia vo svojom pitnom režime stále preferujú kvalitné vody z prírodných podzemných zdrojov. Za uplynulý rok priemerný Slovák vypil viac ako 70 L balenej vody, z čoho 50 L tvorili čisté neochutené vody. V rámci segmentu čistých vôd sú stále najpredávanejšie prírodné minerálne vody, ktoré v roku 2010 tvorili 50,1 % z celkového objemu predaných neochutených vôd v slovenskom maloobchode (50,8% v roku 2009).

Z prieskumov vyplýva, že Slováci čoraz viac kupujú ochutené minerálne a pramenité vody a tento trend je poháňaný aj neustálymi inováciami výrobcov v typoch ochutenej vody. Neochutené vody ale aj dnes tvoria viac ako 70 % objemu všetkých predaných vôd v slovenskom maloobchode, pričom viac ako polovicu objemu tvoria vody sýtené.*

„Práve pridaná hodnota minerálnych, pramenitých a dojčenských vôd, ktoré ponúka slovenský trh, bola kľúčovou v komunikácii našej asociácie v minulom roku. Vytvorili sme na Slovensku prvý webový portál, ktorý ponúka komplexné informácie o vodách, ktoré na Slovensku pijeme. Záujemcovia nájdu na stránke www.copijeme.sk  aktuality a dôležité informácie z oblasti vôd, názory a rady renomovaných odborníkov, jednoducho všetko, čo potrebujú vedieť o zdravom pitnom režime a zásadách pitia vôd. Portál obsahuje aj podrobné informácie o jednotlivých kategóriách vôd určených na ľudskú spotrebu a samozrejme tiež o rozdieloch medzi balenými vodami a vodou z vodovodu. Práve kvalita vody z vodovodu v domácnostiach, hodnoty ukazovateľov ako vápnik, horčík, sodík, dusičnany, boli v centre záujmu väčšiny návštevníkov, ktorí v roku 2010 žiadali radu v poradniach www.copijeme.sk,“ hovorí Lucia Tomišová, výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd.

Pri balených vodách nájde spotrebiteľ všetky potrebné informácie o zložení vody na etikete každého spotrebiteľského balenia vody. Je základným právom každého spotrebiteľa poznať aj informácie o kvalite vody, ktorá je ľuďom dodávaná verejným vodovodom a následne konzumovaná. Tie je možné požadovať od prevádzkovateľa verejného vodovodu, prípadne miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. „Vyzývame však vodárne, aby uľahčili spotrebiteľovi prístup k týmto informáciám rovnako, ako to robia naši členovia, a to nielen prostredníctvom svojich internetových stránok, ale napr. na letákoch priložených k ročnému zúčtovaniu vodného a stočného. Spotrebiteľ si zaslúži mať komplexné informácie, keď ide o tak dôležitú oblasť dotýkajúcu sa jeho zdravia, a určite to ocení“ navrhuje L. Tomišová.

*Všetky údaje pochádzajú z Retail Auditu realizovaného spoločnosťou The Nielsen Company v obchodoch s potravinami, zmiešaným tovarom (s výnimkou Metra) a na čerpacích staniciach. Použité údaje sú za obdobie január 2009 – december 2010

Twitter