Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd má nové vedenie

Bratislava, 13.05.2010 – V hoteli Apollo sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku – AVNM, v rámci ktorého členovia zvolili nové predstavenstvo a predsedu. Zhodnotili jej činnosť za uplynulý rok 2009 a stanovili si hlavné úlohy a oblasti pôsobenia na nadchádzajúce obdobie.

Novozvoleným predsedom AVNM sa stal Marian Pavelka za spoločnosť Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., zároveň boli zvolení noví podpredsedovia asociácie, konkrétne Veronika Šofranková za spoločnosť Slovenské pramene a žriedla, Milan Pašmik za spoločnosť McCarter, Marian Šefčovič za spoločnosť Kofola a Ján Vojtko za spoločnosť Foodex.

„Spotreba nealkoholických nápojov na jedného obyvateľa medziročne klesla z 251,5 l na 231,9 l čo predstavuje pokles takmer o 8%“ zhodnotila výkonná riaditeľka Lucia Tomišová. Nový predseda Marian Pavelka ďalej zdôraznil potrebu pokračovať v aktívnej komunikácii a spolupráci ako s predstaviteľmi vlády tak aj jednotlivými Ministerstvami a snažiť sa vytvárať priaznivé legislatívne prostredie pre podnikateľské a investičné aktivity v nealkoholickom priemysle.

Kľúčovou úlohou AVNM pre ďalšie obdobie bude aktívna podpora pitného režimu ako dôležitého faktora zdravia obyvateľstva, posilňovanie povedomia spotrebiteľa o význame a rozmanitosti balených vôd rovnako ako aj nealkoholických nápojov, a dodržiavania zásad zdravého životného štýlu. AVNM bude pokračovať v odbornej komunikácii so spotrebiteľom na tému vody a zdôrazňovania pridanej hodnoty balených vôd.

 

Twitter