Svetový deň vody slávime už po osemnásty krát

Svetový deň vody slávime už po osemnásty krát. Spotreba pramenitých a minerálnych vôd na Slovensku vzrástla od roku 2002 o tretinu

Bratislava 22. marec 2010 – Od roku 1993 si ľudia na celom svete každoročne pripomínajú Svetový deň vody práve 22. marca. Ten tohtoročný sa nesie v duchu hesla Clean water for a healthy world – Čistá voda pre zdravý svet. V pití pramenitej a minerálnej vody je však Slovensko ešte stále pod priemerom Európskej únie.

V roku 2009 vypili Slováci podľa predbežných štatistík viac ako 374 miliónov litrov čistej pramenitej a minerálnej vody, čo je za posledných 7 rokov nárast spotreby takmer o tretinu. V spotrebe minerálnych a pramenitých vôd však Slováci ešte stále zaostávajú za svojimi európskymi kolegami.

,,Zatiaľ čo v roku 2008 bola priemerná spotreba pramenitej a minerálnej vody v krajinách EU viac ako 105 litrov na hlavu, u nás to bolo iba 72 litrov.“ uviedla výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd Lucia Tomišová.

Právo na zdravú pitnú vodu bolo v roku 2006 oficiálne uznané ako jedno zo základných ľudských práv. Aj napriek tomu žije asi 20 % celosvetovej populácie v krajinách, kde je vody nedostatok.

Z pohľadu vody patrí Slovensko k veľmociam. Na našom území je okrem veľkých zásob kvalitnej podzemnej vody viac ako 1700 liečivých a minerálnych prameňov, vďaka ktorým máme dostatok zdraviu prospešnej vody. Za najkvalitnejšie zdroje na pitie sú považované najmä vody z podzemných, prírodných zdrojov, ktorých zloženie je stabilné a nie je potrebná ich ďalšia úprava.

Zdravá voda je pre ľudský organizmus nevyhnutná. Bez jedla človek vydrží aj mesiac, no bez vody ani týždeň. Voda predstavuje polovicu až tri štvrtiny hmotnosti ľudského tela a jej obsah sa mení v závislosti od veku. Navyše má na naše zdravie blahodarné účinky a predstavuje v tele optimálne podmienky pre veľké množstvo nevyhnutných procesov. Vedecky sa dokázalo, že minerálne látky prítomné vo vode (napr. minerálne vody) sa ľahšie vstrebávajú a sú biologicky ľahšie využiteľné, ako keď sa do organizmu dostávajú potravou alebo doplnkami výživy.

„Napríklad využiteľnosť vápnika z mliečnych výrobkov je asi 30 %, zatiaľ čo z minerálnych vôd je to až 60 %. V prípade vápnika u ľudí s alergiou na laktózu alebo s intoleranciou mlieka je krytie potreby tohto minerálu minerálnymi vodami veľmi dobrou alternatívou,“ hovorí MUDr. Janka Zálešáková, viceprezidentka Európskeho zväzu kúpeľov.

Twitter