Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Obaly a odpady

Zákon o obaloch a právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v SR 

Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch – komentované znenie 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 91/ 2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch  

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 81/2011 Z.z. o zálohovaní obalov na nápoje 

 

Zákon o odpadoch a právne predpisy upravujúce oblasť odpadov v SR 

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novelizovaný 3.08.2011 

Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch,  novelizovaná 15.06.2010 

Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, novelizovaná 1.04.2004 

Právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v Európskej únii 

Smernica EP a Rady 2008/98/ES o odpade (Rámcová smernica o odpade) 

Smernica EP a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (slovenská verzia) (.PDF) 

 

Smernica EP a Rady 2005/20/es ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (slovenská verzia) (.PDF) 

 

Smernica EP a Rady 2004/12/es ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (slovenská verzia) (.PDF) 

 

Smernica EP a Rady 2004/12/es ktorou sa meni a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (anglická verzia) (.PDF) 

 

 

 

Zákon o odpadoch a právne predpisy upravujúce oblasť odpadov v SR 

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novelizovaný 3.08.2011 

Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch,  novelizovaná 15.06.2010 

Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, novelizovaná 1.04.2004 

Právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v Európskej únii