Načítavam...
sk | en

Hľadanie
AVNM

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku /AVNM/ je neziskovým záujmovým združením, ktoré vzniklo v roku 1995, a ktoré spolupracuje pri obhajovaní spoločných záujmov a rozvoji nealkoholického priemyslu na Slovensku. Zastupuje popredných slovenských a zahraničných výrobcov  nealkoholických nápojov, prírodných minerálnych  a pramenitých vôd, ovocných štiav a nektárov. 

Cieľ  

Našim cieľom je spolupôsobiť pri vytváraní legislatívneho prostredia, priaznivého pre podnikateľské a investičné aktivity v nealko priemysle a v potravinárstve a podporovať rozvíjanie pitného režimu ako dôležitého faktora zdravia obyvateľstva.   

Predmet  

Hlavným predmetom činnosti AVNM je zastupovať záujmy členov predovšetkým v oblasti legislatívy, vo vzťahu k orgánom štátnej správy, ako aj vo vzťahu k neštátnym inštitúciám a k verejnosti.   

Spolupráca  

AVNM je aktívnym členom Únie európskych asociácií výrobcov nealkoholických nápojov (UNESDA) a rovnako intenzívne spolupracuje s Európskou federáciou balených vôd (EFBW). Obe združenia, sú významnými zástupcami európskych výrobcov nealkoholických nápojov a balených vôd, ktorí pôsobia v rámci  EÚ 27 a  sú výraznou oporou a prínosom pre tvorcov legislatívy v Bruseli už vyše 50 rokov. Ich hlavným cieľom je  v prvom rade spolupôsobiť pri vytváraní legislatívneho prostredia, priaznivého pre podnikateľské a investičné aktivity v nealko priemysle,  podporovať rast, rozvoj a uznanie kvality a hodnoty  nealkoholických nápojov a minerálnych vôd.   

Štruktúra 

Štatutárnym orgánom AVNM je predstavenstvo, ktoré aktuálne pozostáva zo 6 členov, vrátane predsedu predstavenstva a 4 podpredsedov a výkonného riaditeľa, ktorý je členom z titulu svojej funkcie a nemá hlasovacie právo.  

Predseda predstavenstva: 

Marian PAVELKA  

Členovia predstavenstva: 

Milan PAŠMÍK, podpredseda predstavenstva 
Marian ŠEFČOVIC, podpredseda predstavenstva 
Veronika ŠOFRANKOVÁ, podpredseda predstavenstva 
Ľuboš REK 
Ján VOJTKO, podpredseda predstavenstva 

Členovia dozornej rady: 

Peter ČERY, predseda dozornej rady
Andrej HRONSKÝ
Ján ŠPES 
 

Výkonná riaditeľka:  

Lucia TOMIŠOVÁ 
 

Pracovné skupiny:  

Práca v AVNM je rozdelená do dvoch odborných a poradných orgánov predstavenstva: 

Výbor pre legislatívu a životné prostredie 
Výbor pre kvalitu 
 
Pracovné skupiny sú zodpovedné za kreovanie pozícií AVNM k problematike súvisiacej s predmetom ich činnosti.