Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealkopédia


> ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Starostlivosť o životné prostredie je jednou z priorít výrobcov nealkoholických nápojov, členov AVNM. V tejto oblasti je dôležité nekonať izolovane, ale aktívne hľadať spôsoby ako sa spojiť so zainteresovanými partnermi a zdieľať informácie o ekologických iniciatívach, technológiách, inováciách a príležitostiach, ktoré prispejú k zlepšeniu životného prostredia.  Priemysel nealkoholických nápojov sa zaviazal k skúmaniu všetkých oblastí podnikania, ktoré majú vplyv na životné prostredie, vrátane využívania a šetrenia energie, balenia, využívania a ochrany vody, vodných zdrojov a dopravy.