Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealkopédia


> ZELENÝ BOD

Zelený bod, je medzinárodne registrovaná obrazová ochranná známka, na ktorú sa vzťahujú všetky práva majiteľa registrovanej ochrannej známky. Jej umiestnenie na obaloch výrobkov informuje, že právnická alebo fyzická osoba participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je predovšetkým podpora triedeného zberu a osveta obyvateľstva a poradenstvo pre spotrebiteľov a podniky v otázkach životného prostredia a odpadov.