Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealkopédia


> PRÍRODNÁ MINERÁLNA VODA

Prírodná minerálna voda je prírodný produkt z chráneného podzemného prostredia,  bezpečný a zdraviu prospešný, v pôvodnom stave. Každá prírodná minerálna voda musí pochádzať z jasne určeného podzemného zdroja a byť chránená pred akoukoľvek formou znečistenia prostredníctvom starostlivo stanovených ochranných pásiem zdroja vody, bezpečnosti výroby a skladovania, vrátane použitia prvotriednych materiálov na balenie a uzavretie fľaše, aby bola zachovaná jej kvalita od zdroja až po spotrebiteľa.

Prírodné minerálne vody musia byť balené pri zdroji, prostredníctvom priameho potrubia spájajúceho zdroja a miesto plnenia. Každá prírodná minerálna voda má výrazné, unikátne a stabilné minerálne zloženie (v rozsahu od „veľmi nízkeho obsahu minerálnych látok“ - <50 mg/L, k „vysokému obsahu minerálnych látok“ ->. 1.500 mg/L. Charakteristické minerálne zloženie jednotlivých prírodných minerálnych vôd musí byť stabilné a jasne uvedené na etikete, ktorá môže tiež obsahovať informácie o priaznivých účinkoch danej minerálnej vody na zdravie spotrebiteľa, v medziach prísne stanovených pravidiel, v záujme vysledovateľnosti pôvodu vody, musí byť uvedené miesto pôvodu a názov zdroja.

Prírodné minerálne vody musia spĺňať najvyššie štandardy kvality, odlišné od tých, pre klasickú pitnú vodu, ale rovnako prísne až prísnejšie.. Prírodná minerálna voda je regulovaná EÚ a národnou legislatívou, aby sa zabezpečilo preukázanie prírodného pôvodu, splnenie najvyšších štandardov kvality a jej prírodnosť bez akejkoľvek formy znečistenia.

Prírodné minerálne vody nesmú byť dezinfikované alebo inak chemicky ošetrené.
Každý zdroj prírodnej minerálnej vody v EÚ, musí byť za taký formálne uznaný a uvedený na zozname zverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie a na príslušnej internetovej stránke.
(Http :/ / ec.europa.eu / food / food / labellingnutrition / water / index_en.ht)