Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealkopédia


> PRÍDAVNÉ LÁTKY

Potravinárske prídavné látky hrajú kľúčovú úlohu v zachovaní kvality potravín, udržaní ich bezpečnosti a kvality akú spotrebiteľ očakáva. Vykonávajú množstvo užitočných funkcií, ktoré často považujeme za samozrejmosť. Potraviny sú totiž vystavené mnohým podmienkam prostredia, ako sú zmeny teploty, oxidácia a prirodzené pôsobenie mikroorganizmov, ktoré môžu meniť pôvodné zloženie potravín.

Prídavná látka (aditívum) je v zmysle nariadenie 1333/2008 charakterizovaná ako „ akákoľvek látka, ktorá sa obvykle nekonzumuje ako potravina, a ktorá sa obvykle nepoužíva ako charakteristická zložka potravín, bez ohľadu na to, či má alebo nemá výživovú hodnotu a ktorej zámerné pridanie do potraviny z technologických dôvodov pri výrobe, spracovaní, príprave, úprave, balení, preprave alebo skladovaní tejto potraviny má alebo sa môže odôvodnene očakávať, že bude mať za následok, že sa sama alebo jej vedľajšie produkty stanú priamo či nepriamo zložkou takejto potraviny.

Mnoho potravinárskych prídavných látok sa vyskytuje prirodzene v potravinách a niektoré z nich sú dokonca základnými živinami. Bol to práve ich technologický účel, ktorý viedol k ich klasifikácii ako prídavných látok a bolo im pridelené E-číslo. Potravinárske prídavné látky sú veľmi starostlivo upravené legislatívou a všeobecné kritériá pre ich použitie sú nastavené, aby splnili svoj technologický účel, boli bezpečné a nezavádzali spotrebiteľa. V Európe sú všetky prídavné látky v potravinách zreteľne označené na etiketách potravín, najmä v záujme informovanosti spotrebiteľa o výrobku aby mohol v prípade potreby eliminovať výrobok s prídavnou látkou na ktorú má zvýšenú citlivosť.

Niektoré prídavné látky sú vlastne živiny prirodzene obsiahnuté v ovocí alebo zelenine. Ak by napr. jablko malo etiketu, bolo by na nej uvedených 11 „éčok“. Vyskytujú sa v ňom prirodzene látky, ktoré zodpovedajú schváleným prídavným látkam ako kyselina askorbová  „E 300“, karotén „E160a“ alebo riboflavín „E101“