Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealkopédia


> PRAMENITÁ VODA

Rovnako ako prírodné minerálne vody, musí aj pramenitá voda pochádzať z jasne určeného zdroja podzemnej vody, byť v stabilnej kvalite a mikrobiologicky bezpečná. MUSÍ spĺňať prísne kvalitatívne požiadavky podľa potravinového práva, ako aj ustanovení o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

Pramenitá voda tak, ako bola získaná na zdroji, NESMIE byť podrobená žiadnej úprave okrem oddeľovania nestabilných zložiek (najmä zlúčenín železa a síry), odstraňovania oxidu uhličitého, prípadne fluoridov povolenými metódami. ZAKAZUJE sa dezinfekcia pramenitej vody akýmikoľvek prostriedkami, ako aj pridávanie baktériostatických látok (napr. chlóru). NEMOŽNO k nej pridať, okrem oxidu uhličitého, žiadne iné látky. Na etikete musí byť identifikovaný pôvod vody, názov zdroja, a zloženie konkrétnej vody.