Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealkopédia


> OXID UHLIČITÝ

Oxid uhličitý je základom bubliniek vo väčšine sýtených nápojov. Chemická zlúčenina, s označením CO2, je pri izbovej teplote bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu, až jeden a pol krát hustejší ako vzduch. Vyskytuje vo veľkom množstve v atmosfére, kde je absorbovaný rastlinami, ktoré absorbujú uhlík a uvoľňujú kyslík. Je to stabilný, inertný a netoxický plyn.

Oxid uhličitý je jedným z prvých plynov, ktoré boli popísané vo vedeckej literatúre, hneď po vzduchu, a bol riadne označený v polovici 18. storočia škótskym chemikom Josephom Blackom. V roku 1772, chemik Joseph Priestley zverejnil dokument v ktorom popísal proces výroby oxidu uhličitého, a predstavil vynález „sódovej vody“.