Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealkopédia


> NUTRIČNÉ PROFILY

Zásada vyváženej stravy a aktívny životný štýl sú základom politiky EÚ v oblasti výživových (nutričných) profilov. Tento koncept bol stanovený v Bielej knihe Európskej Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou. Stal sa základom aj pre vytvorenie Európskej platformy pre činnosti súvisiace so stravovaním, fyzickou aktivitou a obezitou, ktorá spája vládu, priemysel a akademickú obec pri vytváraní  ďalších opatrení, ktoré pomôžu občanom EÚ zlepšiť svoje stravovacie návyky a viesť  aktívnejší životný štýl.

Je všeobecne známe, že žiadna konkrétna potravina alebo kategória potravín, ktorú konzumujeme nespôsobuje zvýšenie telesnej hmotnosti. Je tiež všeobecne uznané, že strava, nie je jediným faktorom ovplyvňujúcim nárast telesnej hmotnosti, a že obezita je stav spôsobený viacerými  faktormi.

Nutričné profily a nealkoholické nápoje:
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom stanovisku k výživovým profilom uznáva dôležitú úlohu, ktorú môžu nealkoholické nápoje zohrávať pre hydratáciu. Nealko priemysel ponúka širokú škálu nápojov, vrátane nápojov bez cukru a s nízkym obsahom cukru,  ovocné šťavy nektáre a balené vody. Produkty so zníženou energetickou hodnotou zaznamenali v posledných rokoch značný nárast, a môžu prispieť k zlepšeniu regulovania príjmu energie v celkovej strave.