Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealkopédia


> NÁHRADY CUKRU

Ten úžasný pocit „sladkej chuti“ nie je jedinečný len pre cukor ako taký. V skutočnosti je „sladkosť“ spôsobená molekulami, ktoré stimulujú naše chuťové poháriky a samotná intenzita sladkej chuti závisí na tom, ako dobre tieto receptory v našom jazyku reagujú s molekulami. Čím je interakcia silnejšia, tým sladšie vnímame chuť.

Náhrady cukru sú teda látky, ktoré stimulujú chuťové poháriky, ale zvyčajne s nižšou kalorickou hodnotou ako je to pri bežnom cukre. Niektoré sú derivované z prírodných zdrojov iné sú syntetické, inak nazývané sladidlá, náhradné alebo umelé sladidlá. Prvé umelé sladidlo, sacharín, bolo objavené v roku 1878 Constantinom Fahlbergom, ruským vedcom pracujúcim v Spojených štátoch. Existuje mnoho náhrad cukru, ktoré sa využívajú v nealkoholických nápojoch. Medzi najznámejšie patrí sacharín, cyklamát a aspartám. Tieto zlúčeniny sú mnohonásobne sladšie ako cukor, a sú známe ako vysoko intenzívne sladidlá. Najčastejšie sa vyskytujú v nízkoenergetických alebo "light" nápojoch.

Chuťový profil „sladkosti“ vytvorený náhradným sladidlom nie je totožný s prírodným cukrom, takže môžu byť kombinované s prírodným cukrom na dosiahnutie čo najpríbuznejšej chuti.