Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealkopédia


> MINERÁLNE LÁTKY

Ľudský organizmus potrebuje pre svoje bezproblémové fungovanie množstvo minerálnych látok, ktoré v ňom plnia rôznorodé úlohy. Aj napriek ich nepatrnému množstvu sú pre telo dôležité a nenahraditeľné. Minerálne látky tvoria asi 4 % s celkovej váhy tela a z toho 83% minerálov je obsiahnutých v kostiach.
Minerálne látky rozdeľujeme podľa mnohých hľadísk, najčastejšie však podľa množstva, ktoré organizmus pre svoje správne fungovanie potrebuje. Prvky, ktoré sú pre telo potrebné vo väčších množstvách označujeme ako makroelementy  a prvky, ktorých telu stačí do 100mg / kg telesnej hmotnosti označujeme ako stopové prvky.

Mnohé minerálne látky sú pre organizmus esenciálne = nevyhnutné pre život. Majú významnú stavebnú úlohu, pretože sa podieľajú na tvorbe tkanív, na raste orgánov a ich funkcii, sú súčasťou mnohých biochemických procesov v metabolizme živín, podieľajú sa na vedení nervových vzruchov a iných fyziologických činností.

Rozdelenie minerálnych látok:
Makroelementy (resp. elektrolyty)
Ich potreba je vyššia ako 100 mg / deň: vápnik (Ca), fosfor (P), horčík (Mg), síra (S), sodík (Na), draslík (K), chlór (Cl),
Mikroelementy
Ich potreba je menšia ako 100 mg / deň: železo (Fe), zinok (Zn), meď (Cu), selén (Se), jód (I), chróm (Cr)
Stopové prvky
Ich potreba je v vyjadrená v mikrogramoch/deň. Tieto nie sú považované za esenciálne a ich účinnosť je neustále vedecky overovaná: arzén (As), bór (B), mangán (Mn), molybdén (Mo), nikel (Ni), kremík (Si), vanád (V), bróm (Br), fluór (F), olovo (Pb), cín (Sn) a iné.