Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealkopédia


> KLIMATICKÉ ZMENY

Potravinársky a nápojový priemysel si plne uvedomuje vplyv, aký má výroba na spotrebu energie a vznik emisií – dva kľúčové faktory zodpovedné za zmeny klímy. Aj napriek tomu, že nápojový sektor prispieva v menšej miere ku klimatickým zmenám, v porovnaní so širšie zameraným potravinárskym odvetvím ako celkom, členovia Avnm si uvedomujú svoju zodpovednosť pri znižovaní spotreby energie a následných emisií a hľadaní alternatívnych foriem energie v oblasti výroby, distribúcie a starostlivosti a svoje výrobky. Táto snaha zahŕňa ochrany vôd, vodných zdrojov, využívanie a zníženie hmotnosti obalov.