Načítavam...
sk | en

Hľadanie




Nealkopédia


> FARBIVÁ

Farba je jedným z prvých a najdôležitejších zmyslových vnemov. Práve farba nám pomáha prijať alebo odmietnuť určité potraviny. Pridanie farby sa môže zdať čisto kozmetické, ale v skutočnosti hrá dôležitú úlohu vo vnímaní potravín a nápojov spotrebiteľom. Často je spojená s konkrétnou príchuťou a intenzitou chuti.

Farbivá a nealkoholické nápoje:
Farbivá sú látky, ktoré dodávajú farbu potravine alebo obnovujú farbu v potravine. Zahŕňajú prírodné zložky potravín a prírodné zdroje, ktoré sa obvykle nekonzumujú ako potraviny, ani sa obvykle nepoužívajú ako charakteristické zložky potravín. Farbivá sa používajú na pridanie alebo obnovu farby potravín a nápojov, aby zlepšili ich vzhľad a potraviny tak zodpovedali očakávaniam spotrebiteľov.

Hlavnými dôvodmi pre pridanie farby do potravín sú:
•    kompenzácia  straty farbív kvôli pôsobeniu svetla, vzduchu, vlhkosti alebo podmienkam skladovania
•    pre kompenzáciu prírodných alebo sezónnych výkyvov v potravinárskych surovinách alebo účinkov spracovania a skladovania aby následne zodpovedali očakávaniam spotrebiteľov
•    posilnenie intenzity farby, ktorá sa vyskytuje prirodzene vo výrobku, ale na úrovni slabšej než si spotrebiteľ obvykle spája s danou potravinou

Všetky prísady schválené pre použitie v nápojoch v Európskej únii boli schválené ako bezpečné Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA). Prídavné látky schválené v krajinách EÚ nesú "E" číslo. "E" číslo znamená, že doplnková látka bola plne vyhodnotená ako bezpečná pre dlhodobé používanie.