Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealkopédia


> CUKRY

Cukry sú  hlavným zdrojom energie pre telo najmä počas intenzívnej fyzickej aktivity. Cukry možno nájsť v ovocí, strukovinách, zelenine a mede alebo v spracovaných potravinách a nápojoch. Nerozoznávame žiadne nutričné rozdiely medzi cukrami, či sa vyskytujú prirodzene alebo sú  pridané do nápoja alebo potravín. Počas trávenia cukrov,  ako sú sacharóza a laktóza, sa cukry delia na jednoduché cukry. Jednoduché cukry potom putujú krvným obehom do rôznych telesných buniek, kde sú uložené buď pre ďalšie použitie, najmä v pečeni, alebo sa využijú ako energia pre správne fungovanie nášho tela.

Potraviny a nápoje môžu obsahovať rôzne cukry:
Sacharóza - disacharid alebo dvojitý cukor pozostáva z rovnakých dielov glukózy a fruktózy. Sacharóza sa nachádza v mnohých druhoch ovocia a zeleniny, a je často používaná v spracovaných potravinách a nápojoch. Tento cukor je všeobecne známy ako "biely" cukor a prirodzene sa vyskytuje v cukrovej trstine a cukrovej repe.
Fruktóza - monosacharid alebo jednoduchý cukor. Je prítomný v mnohých druhoch ovocia ako  samotný monosacharid alebo v kombinácii s glukózou ako disacharidové sacharózy. Fruktóza je asi 1,5 krát sladšia ako sacharóza.
Glukóza - je monosacharid, jednoduchý cukor. Je prítomný v niektorých druhoch ovocia, zeleniny, potravín a nápojov ako monosacharid. Je tiež prítomný ako disacharid, ako sacharóza (v kombinácii s fruktózou), maltóza (v kombinácii s inou glukózou) alebo laktóza (v kombinácii s galaktózou). Maltóza a laktóza, sú menej sladké ako sacharóza.
Laktóza - disacharid alebo dvojitý cukor. Prirodzene sa vyskytuje v mlieku a je najmenej sladká v porovnaní s ostatnými cukrami.
Izoglukóza (High fructose syrup HFS) -  je prírodné tekuté sladidlo, ktoré sa získava enzymatickou hydrolýzou škrobu, zvyčajne kukuričného. Jej používanie v potravinárskom priemysle má svoj pôvod v USA, kde sa tento výrobok začal používať pri výrobe nealkoholických nápojov pred niekoľkými desaťročiami a v súčasnosti má hlavný podiel na spotrebe sladidiel. Izoglukóza má viacero výhod, ku ktorým patrí napríklad jednoduchá manipulácia, stála kvalita či sterilnosť. Preto sa začala vyrábať a používať aj v Európe - spočiatku na výrobu nealkoholických nápojov, neskôr aj v iných odvetviach potravinárskeho priemyslu. Má rovnakú sladkosť ako sacharóza.

Cukry a nealkoholické nápoje:
Nealkoholické nápoje sú rôznorodou skupinou výrobkov. Niektoré z nich sú sýtené, iné nesýtené. Niektoré nápoje obsahujú cukor, iné kombináciu cukru a sladidiel, pričom hladiny cukru sa môžu podstatne líšiť od jedného nápoja k druhému.
Nealkoholický priemysel preto poskytuje širokú škálu výrobkov s rozličným obsahom cukru alebo kombináciou sladidiel, ktoré majú nízky alebo takmer žiadny obsah kalórií aby si každý mohol vybrať nápoj, ktorý vyhovuje jeho potrebám a preferenciám.