Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealkopédia


> BISFENOL

Bisfenol A (BPA) je monomér, ktorý sa používa iba na výrobu polykarbonátových fliaš (označené symbolom PC). Polykarbonátové fľaše sa nepoužívajú na balenie minerálnych, pramenitých a pitných vôd ani iných nápojov dostupných na trhu v SR a bisfenol A sa nepoužíva ani na výrobu PET fliaš.

Z uvedeného vyplýva, že bisfenol A nemôže migrovať z PET fliaš do balených vôd a iných nápojov a tvrdenia hovoriace opak sú pre spotrebiteľov klamlivé a zavádzajúce.

Bisfenol A je látka, ktorá je Európskou legislatívou povolená na používanie v obalových materiáloch určených na styk s potravinami. Po hodnotení rizika použitia tejto látky a niekoľkoročných vedeckých výskumoch bola schválená bezpečnosť jej používania Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA)s prípustnou dennou dávkou( TDI) of 0.05 mg/kg. Obalové materiály v ktorých sa môže vyskytovať v súčasnosti BPA sú  napr. potravinové dózy alebo ochranné materiály požívané pri výrobe plechoviek alebo konzerv. Do potravín balených v týchto materiáloch môžu migrovať drobné množstvá BPA, ktorých obsah je limitovaný maximálnou prípustnou dennou dávkou stanovenou EFSA. Bisfenol A, sa považuje za jednu z najprísnejšie sledovaných látok, ktoré sa môžu dostať do kontaktu s potravinami. EFSA každoročne preveruje nové štúdie, pričom od roku 2006 bolo preverených niekoľko stoviek štúdií, ktoré opätovne potvrdili bezpečnosť jeho používania pri výrobe obalových materiálov v styku s potravinami, s výnimkou nerozbitných dojčenských fliaš, kde bol v r.2009 schválený zákaz používania BPA pri ich výrobe.